ACTE NORMATIVE

Acte normative prin care s-a înfiinţat instituţia de învăţămînt

  • Octombrie 1932 – fondarea Şcolii Speciale Tehnico-Industriale de către inginerul Leonid Comarniţchi, decizia Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 71297 din 1 septembrie 1932;  
  • Septembrie 1940 – Şcoala îşi schimbă denumirea în Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii – ordinul 4/a a Comisariatului Norodnic al Gospodăriei Comunale a Moldovei din 12 august 1940;
  • Noiembrie 1944 – este restabilită, printr-o decizie a Comisariatului Norodnic al RSSM, denumirea de Tehnicumul Comunal de Construcţii şi Energetică;
  • Iulie 1949 – este comasat cu Tehnicumul de Construcţii (fondat în 1946);
  • Septembrie 1957 – activează cu denumirea de Tehnicumul de Construcţii din or. Chişinău;
  • Iulie 1991 – tehnicumul este reorganizat în Colegiul Industrial şi de Construcţii;
  • Decembrie 2003 – instituţia este reorganizată în Colegiul de Construcţii din Chişinău – Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt nr. 1551 din 23.12.2003.