Atelierul de betonare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 59,3 m2

este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

    În practica de betonare sunt implicați elevii specialităților nr.73220 ,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor” și nr.73230,,Construcția și exploatarea drumurilor”.

    La specialitatea nr.73220 CECE, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

    La specialitatea nr.73230 CED, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

    Perioada de desfășurare a practicii de betonare se stabilește în dependență de  planurile de învățământ a fiecărei specialități, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

    La practica de betonare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

— respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de betonare;

— identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de cofrare, armare, betonare și decofrare;

— utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de cofrare, armare, betonare și decofrare;

— confecționarea, asamblarea și montarea panourilor de cofraj;

— confecționarea și montarea carcaselor și plaselor din elemente de armătură;

— betonarea  elementelor de construcție în dependență de elementul ce urmează a fi betonat;

— executarea lucrărilor de betonare atît individual cît și în echipă;

— verificarea calitatății lucrărilor de cofrare-decofrare, armare și betonare.

     Abilități:

-de preparare a betonului;

-de selectare a agregatelor pentru beton;

-de selectare a barelor de oțel;

-de montare a barelor de oțel;

-de selectare a panourilor de cofraj;

-de montare-demontare a panourilor de cofraj;

-de utilizare a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de betonare;

-de betonare a elementelor de construcții;

-de verificare a calității lucrărilor de betonare.