Atelierul de exploatare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 84,50m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de exploatare sunt implicați elevii specialității nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă.

   La secția zi practica se desfășoară la anul III de studii, în sem. V, cu o durată de două săptămâni-60h. La secția cu frecvență redusă practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de trei săptămâni-90h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite la secția zi și respectiv 3credite la secția cu frecvență redusă.  

   La practica de exploatare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-organizarea eficientă a locului de lucru;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de reparaţii şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;

-utilizarea şi întreţinerea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor dereparaţii şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;

-reglarea sistemelor şi instalaţiilor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;

-executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie, atît individual cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de exploatare.

 

    Abilități:

de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-de organizare  eficientă a locului de lucru;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de reparaţii şi întreţinere a sistemelor;

-de utilizare şi întreţinere a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a sistemelor;

-de reglare a sistemelor şi instalaţiilor;

-de executare a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a sistemelor, atît individual cît și în echipă;

-de verificare a calitatății lucrărilor de exploatare.