Atelierul de finisare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 93,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de finisare sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

   Practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

   Perioada de desfășurare a practicii de finisare se stabilește în dependență de planul de învățămînt, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de finisare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de finisare;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de finisare;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de finisare;

-combinarea culorilor;

-selectarea metodei de finisare în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de finisare atît individual, cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de finisare.

   Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de finisare;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de finisare;

-de utilizare a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de finisare;

-de combinare a culorilor;

-de selectare a metodei de finisare în dependenţă de situaţie;

-de executare a lucrărilor de finisare atît individual, cît și în echipă;

-de verificare a calitatății lucrărilor de finisare.