Atelierul de instalare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 97,44m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de instalare sunt implicați elevii specialității nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă.

   La secția zi practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de trei săptămâni-90h. La secția cu frecvență redusă practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de trei săptămâni-90h. În cadrul practicii elevii acumulează 3 credite la secția zi și respectiv 3 credite la secția cu frecvență redusă.  

   La practica de instalare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-organizarea eficientă a locului de lucru; 

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările construcţie-montare;

-utilizarea şi întreţinerea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de construcţie-montare;

-realizarea subansablurilor pentru sistemele de alimentare cu căldură și gaze, ventilație;

-executarea lucrărilor de instalare a sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilațieatît individual cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de instalare.

   Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-de organizarea eficientă a locului de lucru; 

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările construcţie-montare;

-de utilizare şi întreţinere a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor;

-de realizare a subansablurilor pentru sistemele de alimentare cu căldură și gaze, ventilație;

-de executare a lucrărilor de instalare a sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilație atît individual cît și în echipă;

-de verificare a calitatății lucrărilor de instalare.