Atelierul de lăcătușerie 2 din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 97,44m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În atelierul de lăcătușerie 2 își desfățoară practica de instruire elevii din învățămîntul profesional tehnic secundar nivelul III ISCED, din incinta IP CEC.

  Elevii anului I de la profesia: nr. 732040 ,,Instalator instalații de încălzire şi echipamente solare”, la următoarele module: Pregatirea materialelor-78h; Montarea instalaţiilor de încălzire interioară-120h; Montarea nodului termic-72h.

  Elevii anului II de la profesia: nr. 732040 ,,Instalator instalații de încălzire şi echipamente solare”, la următoarele module: Montarea centralei termice-84h; Montarea instalației solare termice-102h; Exploatarea instalațiilor de încălzire și solare termice-54h.

  Elevii anului III de la profesia nr.732041,,Instalator instalații, aparate şi echipamente de ventilare şi climatizare”, la următoarele module: Montarea tubulaturii pentru instalaţiile de ventilare şi climatizare-60h; Montarea echipamentelor instalaţiei de ventilare şi climatizare-54h; Montarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare fără tubulatură-60h; Exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare-36h.

 La practica elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-pregătește locul de muncă;

-pregătește mijloacele de muncă și materialele;

-respectă prevederile legale privind sănătatea şi securitatea în muncă și situațiile de urgență;

-realizează măsuri de protecţie a sănătății şi securității în muncă, manevre și proceduri de

intervenție în situații de urgență;

-previne incidente/accidente de mediu;

-aplică proceduri tehnice de asigurare a calității lucrărilor executate;

-menține starea funcțională a echipamentelor de lucru;

-efectuează structuri de susținere a colectorilor termici solari;

-instalează colectori termici solari;

-operează lucrări de pregătire a conductelor agentului termic pentru instalația deîncălzire/termică solară;

-instalează conductele de distribuție a agentului termic pentru instalația de încălzire/termică solară

-instalează unități de stocare și echipamente auxiliare

-instalează sistemul de încălzire interioară;

-realizează lucrări de instalare a sistemului de alimentare cu apă caldă/rece pentru consum menajer;

-montează panourile de automatizare a instalației de încălzire/termice solare;

-efectuează lucrări de reglare a instalației de încălzire/termice solare pentru punerea în funcțiune;

-aduce în ordine locul de muncă după finalizarea lucrărilor;

-efectuează întreținerea curentă a instalațiilor de încălzire/termice solare;

-identifică activităţile individuale curente;

-urmează instrucțiunile și procedurile de lucru;

-coordonează activitatea cu membrii echipei;

-respectă normele de protectie a mediului;

-aplică procedurile tehnice și cele de asigurare a calităţii lucrărilor;

-remediază neconformităţile;

-protejează echipamentele de lucru;

-instalează echipamentele și aparatele de ventilare și climatizare;

-racordează instalațiile și aparatele de ventilare și condiționare;

-montează tubulatura;

-montează aparatele de măsură și control;

-verifică funcționalitatea echipamentelor și aparatelor de ventilare și climatizare;

-execută reparații curente și capitale;

-încheie procesul de lucru.

       Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare a insalațiilor;

-de organizare eficientă a locului de lucru;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de montare a instalaţiilor;

-de utilizare şi întreţinerea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor.