Atelierul de lăcătușerie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 97,44m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de lăcătușerie sunt implicați elevii specialităților nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă, și nr.73270,,Tehnologia materialelor și articolelor de construcții”.  La secția zi practica se desfășoară în atelier, iar la secția cu frecvență redusă la întreprinderile de resort. 

   La specialitatea nr.73260 SACGV secția zi, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de trei săptămâni-90h. La secția cu frecvență redusă, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 3 credite la secția zi și respective 2 credite la secția cu frecvență redusă.  

   La specialitatea nr.73270 TMAC, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

   Perioada de desfășurare a practicii de lăcătușerie pentru fiecare specialitate, se stabilește în dependență de  planul de învățămînt, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La practica de lăcătușerie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea normelor securității muncii la executarea lucrărilor de lăcătuşărie;

-executarea lucrărilor de lăcătuşărie;

-utilizarea terminologiei specifice procesului de lăcătuşărie;

-aplicarea mijloacelor de protecţie individuală;

-gestionarea eficientă a materialelor;

-utilizarea rațională a sculelor și dispozitivelor la executarea lucrărilor de lăcătuşărie;

-verificarea calității lucrărilor de lăcătuşărie.

   Abilități:

-de selectare a confecțiilor metalice specifice lucrărilor de lăcătușerie;

-de trasare a suprafeților;

-de îndreptare a pieselor metalice;

-de tăire a pieselor metalice;                           

-de pilire a pieselor metalice;

-de găurire și filetare a pieselor metalice;

-de asamblare a îmbinărilor montabile și nedemontabile.