Atelierul de placare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 93,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de placare sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

   Practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

   Perioada de desfășurare a practicii de placare se stabilește în dependență de  planul de învățămînt, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La practica de placare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de placare;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de placare;

-utilizarea sculelor şi dispozitivelor specifice lucrărilor de placare;

-metodele de executie a placării în dependentă de situatie;

-executarea lucrărilor de placare atît individual cît şi în echipă;

-verificarea calitatăţii lucrărilor de placare.

     Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de placare;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de placare;

-de utilizare a sculelor şi dispozitivelor specifice lucrărilor de placare;

-de utilizare a metodelor de executie a placării in dependentă de situatie;

-de executare a lucrărilor de placare atît individual cît şi în echipă;

-de verificarea calitatăţii lucrărilor de placare.