Atelierul de prelucrarea lemnului  din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 148,7m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare. 

    În atelierul de prelucrarea lemnului se desfășoară practica de prelucrare manuală a lemnului și cioplire în lemn. În practica sunt implicați elevii specialității nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”. Practicile se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de o săptămână-30h și respectiv două săptămâni-60h. În cadrul practicilor, elevii acumulează 1 și 2 credite. 

   Perioadele de desfășurare a practicilor se stabilesc în dependență de  planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La practica de prelucrare manuală a lemnului elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-utilizarea limbajului specific domeniului prelucrarii lemnului;

-utilizarea  instrumentelor manuale;

-identificarea materiei prime pentru confecționarea unei lucrări;

-confecționarea produsului conform GP.

    Abilități:

-de utilizare a limbajului specific domeniului prelucrarii lemnului;

-de utilizare a  instrumentelor manuale;

-de identificare a materiei prime pentru confecționarea unei lucrări;

-de confecționare a produsului conform GP.

   

   La practica de cioplire în lemn elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-alegerea corectă a materiei prime pentru cioplit  şi a materialelor pentru finisarea lucrărilor; 

-utilizarea dălţilor, cuţitelor specifice lucrărilor de cioplit; 

-identificarea şi respectarea măsurilor de securitate în muncă; 

-executarea lucrării individual şi selectarea metodei de executare. 

   Abilități:

-de alegerea corectă a materiei prime pentru cioplit  şi a materialelor pentru finisarea lucrărilor;

-de utilizarea dălţilor, cuţitelor specifice lucrărilor de cioplit;

-de identificarea şi respectarea măsurilor de securitate în muncă;

-de executarea lucrării individual şi selectarea metodei de executare.