Atelierul de sudare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 106,2m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de sudare sunt implicați elevii specialităților nr.73220 ,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor” și nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” secția zi și cu frecvență redusă.

   La specialitatea nr.73220 CECE, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

  La specialitatea nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” secția zi, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de o săptămână-30h.  La secția cu frecvență redusă, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit.  

  Perioada de desfășurare a practicii de sudare pentru fiecare specialitate, se stabilește în dependență de  planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de sudare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de sudare;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de sudare;

-utilizarea sculelor şi dispozitivelor specifice lucrărilor de sudare;

-selectarea metodei de sudare în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de sudare atât individual cât şi în echipă;

-verificarea calităţii lucrărilor de sudare.

  Abilități:

-de tăiere directă  sau curbă a detaliilor;

-de cioplire cu arc și aer comprimat a detaliilor;

-de acoperire prin sudare a crăpăturilor și știrbiturilor în detalii, noduri și piese de construcție mijlocie;

-de încălzire preventivă cu current a detaliilor cu menținerea regimului dat;

-de sudare manuală cu arcul electric, plasmă sau gaz;

-de sudare automata și semiautomată a pieselor din metal.