Atelierul de tîmplărie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 237,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare. În atelierul de tîmplărie se desfășoară practica de tîmplărie și mobilier.

   În practica de tîmplărie sunt implicați elevii specialităților  nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor 

și edificiilor” și  nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”. 

    Perioadele de desfășurare a practicilor se stabilesc în dependență de  planurile de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La specialitatea CECE practica de tîmplărie se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

  La practica de tîmplărie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de tîmplărie;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de tîmplărie;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de tîmplărie;

-selectarea metodei de executare a lucrării în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de tîmplărie atît individual cît și în echipă;

-verificarea calității lucrărilor de tîmplărie

     Abilități:

-de a organiza locul de muncă individual;

-de a trasa materialul lemnos;

-de a tăia și rendelui manual și mecanizat  materialul  lemnos;

-de a dăltui lemnul;

-de a executa manual și mechanic îmbinările și de a le încleia;

-de a confecționa uși, ferestre, acoperiș  și cofraj.

   

    La specialitatea TPL practica de tîmplărie se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  

   La practica de tîmplărie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de tîmplărie;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de tîmplărie;

-selectarea metodei de executare a lucrării în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de tîmplărie atît individual cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de tîmplărie.

   Abilități:

-de a identifica resursele materiale utilizate la lucrările de tîmplărie;

-de a utiliza sculele și dispozitivele specifice lucrărilor de tîmplărie;

-de a selecta metoda de executare a lucrării în dependenţă de situaţie;

-de a executa lucrările de tîmplărie atît individual cît și în echipă;

-de a verifica calitatea lucrărilor de tîmplărie.

    

    La specialitatea TPL practica de mobilier se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de două săptămâni-60h.  În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.    

   La practica de mobilier elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea materiei prime şi a tipurilor de instrumente şi utilaje în funcţie de produs;

-producerea mobilierului de diferite tipuri, respectînd tehnica securităţii;

-determinarea  calității mobilierului produs.

   Abilități:

-de a alege materialul pentru confecționarea mobile  din PAL-melaminat;

-de a citi schița mobilei și a aplica mărimile pe material;

-de a executa tăierea mixtă a materialului din PAL-melaminat;

-de a încleia tăietura cu canturi din hîrtie sau plastic;

-de a asambla mobila după proiectul dat;

-de a monta elementele de feronerie.