Atelierul de tencuieli din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 93,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de tencuieli sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

   Practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

  Perioada de desfășurare a practicii de tencuieli se stabilește în dependență de planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de tencuieli elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de tencuieli;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de tencuieli;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de tencuieli;

-identificarea tipurilor de tencuieli după materiale și stratul vizibil;

-realizarea lucrărilor de tencuieli atît individual, cît și în echipă;

-verificarea calității lucrărilor de tencuieli;

   Abilități:

-de a prepara mortarul pentru tencuieli;

-de pregătire a suprafețelor;

-de fixare a reperelor pe suprafața de lucru;

-de aplicare a mortarului pe suprafața pregătită;

-de îndreptare a mortarului;

-de aplicare a tencuielelor decorative și speciale;

-de verificare a calității lucrărilor de tencuieli.