Laboratorul de topografie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 40,0 m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale, echipamente și dispositive  necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de topografie  sunt implicați elevii specialităților: nr.73220 ,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”, nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă, nr. 73250,, Evaluarea imobilului”,  nr. 73120 ,,Cadastru și organizarea teritoriului”,  nr.73230 ,,Construcția și exploatarea drumurilor” și nr.73110 ,, Arhitectura”.

   La specialitatea nr.73220,, CECE”, practica se desfășoară la anul III de studii, în sem.V, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

   La specialitatea nr.73260 ,,SACGV”, practica la secția zi se desfășoară la anul III de studii, în sem.VI cu durată de o săptămână-30h, la secția cu frecvență redusă la anul I de studii, în sem.II cu durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1credit. 

  La specialitatea nr.73250 ,,EI”, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem.III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

  La specialitatea nr.73120 ,,COT”, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem.II, cu o durată de patru săptămâni-120h. În cadrul practicii elevii acumulează 4 credite. 

  La specialitatea nr.73230 ,,CED”, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem.IV, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

  La specialitatea nr.73110 ,,A”, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem.IV, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

  Perioada de desfășurare a practicii de topografie se stabilește în dependență de planurile de învățământ a fiecărei specialități, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de topografie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la realizarea lucrărilor topo-geodezice;

-identificarea instrumentelor utilizate la practica topografică; 

-stabilirea metodelor de determinare a unghiurilor orizontale și verticale,diferențelor de nivel în teren; 

-depistarea şi eliminarea erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topo-geodezice;

-executarea lucrărilor de trasare planimetrică și altimetrică;

-stabilirea metodelor de ridicare planimetrică a entităților spațiale; 

-depistarea şi eliminarea erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topografice; 

-raportarea coordonatelor punctelor conform schițelor din teren la o scară anumită. 

           Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la realizarea lucrărilor topo-geodezice;

-de identificare a instrumentelor utilizate la practica topografică; 

-de stabilire a metodelor de determinare a unghiurilor orizontale și verticale, diferențelor de nivel în teren; 

-de depistare şi eliminare a erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topo-geodezice;

-de executare a lucrărilor de trasare planimetrică și altimetrică;

-de stabilire a metodelor de ridicare planimetrică a entităților spațiale; 

-de depistare şi eliminare a erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topografice; 

-de raportare a coordonatelor punctelor conform schițelor din teren la o scară anumită.