Atelierul de zidărie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 59,3m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

     În practica de zidărie sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

     Practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

     Perioada de desfășurare a practicii de zidărie se stabilește în dependență de planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

     La practica de zidărie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de zidărie; 

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de zidărie; 

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de zidărie; 

-selectarea metodei de zidărie în dependenţă de situaţie; 

-executarea lucrărilor de zidărie atît individual, cît și în echipă; 

-verificarea calitatăţii lucrărilor de zidărie.

Abilități:

-de selectare a blocurilor de zidărie;

-de preparare a mortarului pentru zidărie;

-de selectare a metodelor de executare a zidăriilor;

-de trasare a zidăriilor și a cotelor de de nivel;

-de utilizare a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de zidărie;

-de zidere a pereților portanți, autoportanți și dispărțitori;

-de verificare a calității lucrărilor de zidărie.