TIMOFTICĂ GHEORGHE

Șef catedră CEISE

Profesor de specialitate GD I

Formator Național

ISTORICUL CATEDREI

      Catedra „Cadastru, evaluarea imobilului și științe economice”, cuprinde specialitățile „Cadastru și organizarea teritoriului” și „Evaluarea imobilului”. La catedră activează 12 profesori profesioniști în domeniul specialități cât și în domeniul economic.

           Anual în cadrul specialităților învață peste 200 de elevi, care obțin calificare de tehnician în cadastru și evaluarea imobilului.

        Catedra este dotată cu utilaj geodezic de ultimă generație, echipamente digitale și soft-uri de specialitate care permit elevilor dezvoltarea competențelor profesionale specifice.

         Catedra colaborează cu structurile de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastru și evaluarea imobilului, Universitatea Tehnică din Moldova și Universitatea Agrară de stat din Moldova  precum și sectorul privat din domeniu  

MEMBRII CATEDREI

Țurcan Lucia

Profesor Discipline Economice GD S.

Economist Planificator

Ambroci Tatiana

Master

Bibliotecar bibliograf

Scobiola Olga

Profesor Discipline Economice GD Î, Master

Inginer licențiat în economie

Pașcan Angela

Master, GD. I

Manager Economist

Dohmilă Elena

Magistru, GD. Î

Inginer Constructor

Zgardan Victoria

Master, GD

Inginer licențiat în cadastru și evaluare

Guțu Oxana

profesoară de specialitate în cadastru

Inginer licențiat în geodozie

Rusu Violina

Inginer licențiat în evaluare

Railean Giulieta

Master

Inginer licențiat în cadastru

Pleș Eugen

Profesor de specialitate în cadastru

Inginer în geodezie, topografie și cartografie

Chetrosan Tatiana

Profesor de desen tehnic

Inginer licențiat administrare publică

Surdu Natalia

Master, GD II

Inginer licențiat administrare publică

Moscalu Elena

Master, GD II

Inginer licențiat în științe economice

Boicu Ion

Lector universitar, Master

Inginer în geodezie, topografie și cartografie