Rodica Popa

Șef catedră CCI

ISTORICUL CATEDREI

 Catedra„Construcții Civile și Industriale” cuprinde specialitățile „Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor” și „Construcția și exploatarea drumurilor”. La catedră activează 18 cadre  didactice  amabili și respectuoși, creativi și entuziaști, care posedă vocație și talent pedagogic. 

Activitatea membrilor catedrei îmbină cunoștințele temeinice în domeniu, atitudine și profesionalism, desemnate prin abordarea individuală, prin mobilizarea și organizarea resurselor educaționale.

Catedra își propune să exploreze vectorul interactiv al învățării, având  ca scop valorificarea competențelor elevilor printr-un proces continuu de cercetare și colaborare pentru a forma specialiști cu viziuni autonome, reflexive și critice. 

Ghidăm și instruim anual peste 200 de elevi la nivel de catedră, care obțin calificarea  de tehnician constructor.

Construim educația tehnică, învățăm să zidim împreună o lume frumoasă prin construcțiile care vor purta amprenta, puterea și inteligența discipolilor noștri.

Catedra colaborează cu agenți economici/antreprenori din domeniul construcțiilor, cu Universitatea Tehnică din Moldova și Colegiul de Construcții din Hîncești, Liceul tehnologic ”Ion Mincu” din Vaslui, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași etc. precum și cu structurile de stat din domeniul vizat.

     

MEMBRII CATEDREI

Alexandru Ojoga

Lilia Certan

Marina Lupolov

Natalia Funieru

ZESTREA LILIA

Profesor de specialitate GD 

Guțu Alisia

Svetlana Iacubovschi

Svetlana Gutium

Garbatovschi Chiril

Tatiana Cotîrșev

Veaceslav Grosu

Violeta Bilețchi

Tatiana Chetrosan

Chintea Lucia

Ludmila Țurcanu

Sprincean Cristina