Renchez Nadejda

Șef catedră Limbă și Comunicare

Profesor de Limba Franceză GD II

ISTORICUL CATEDREI

   

Catedra „Limbă și Comunicare”

    Asigurarea calității în învățământ este determinată de abordarea competențelor — cheie orientate spre relațiile de colaborare dintre profesor si elev. Scopul cadrelor didactice este de a valorifica competențele elevilor printr-un proces continuu de cercetare și colaborare.
      Activitatea membrilor Catedrei „Limbă și comunicare” îmbină armonios conturarea unui parcurs didactic coerent și echilibrat, capabil să armonizeze complexitatea obiectului de studiu, a activităților educative și culturale. Prin natura și specificul ei, catedra își propune să dezvolte latura formativă a învățării, având ca scop formarea unor elevi capabili să raporteze la cultură în mod autonom, reflexiv și critic.
    Studierea limbii române și a limbilor străine înseamnă nu numai cunoașterea unor opere literare, a limbilor moderne, ci familiarizarea cu realizările culturii universale și formarea competențelor sociale, asimilarea experienței umane prin însușirea unor modele progresive. Pentru realizarea acestor obiective muncesc de-a lungul anilor oameni care au știut să pună suflet și viață în tot ce au făcut și fac, pentru că sunt îndrăgostiți de frumos și au devenit profesori prin har divin și vocație.

MEMBRII CATEDREI

Molachi Tatiana

Profesor de limba engleză

Sorocean Elena

Profesor de limba și literatura română GD I

Țurcanu Angela

Profesor de limba și literatura română GD I

Condur Ludmila

profesoară de limba și lit. română

Gurițanu Nina

profesoară de l. engleză, GD II

Nicic Ala

Profesor de limba engleză GD II

Gîncu Maria

Profesor de limba și literatura română GD II

Tîșcul Ala

Profesor de limba franceză GD II

Lachi Daniel

Profesor de limba franceză

Grosu Nadejda

profesoară de limba și lit. română, GD I