TURCULEȚ AXENIA

Șef catedră Științe Reale

Profesor de Matematică GD II

ISTORICUL CATEDREI

Înființarea catedrei „Științe Reale” a fost un răspuns la cerințele zilei și o dovadă că studierea științelor reale își ocupă locul meritat alături de alte obiecte de studii. Actualmente în cadrul catedrei activează  16 profesori: 6 cu grad didactic unu și 9 cu grad didactic doi. Prin profesionalism, dăruire de sine și responsabilitate profesorii le dezvoltă elevilor adevărata pasiune pentru matematică, fizică, informatică, chimie și biologie.

Catedra „Științe Reale” are următoarele obiective: 

  1. Îmbunătăţirea calităţii predării disciplinelor reale;
  2. Perfecţionarea cadrelor didactice;
  3. Schimb de experienţă cu profesori din alte instituţii de învăţământ;
  4. Pregătirea elevilor pentru susţinerea examenului de Bacalaureat;
  5. Organizarea și desfăşurarea activității educaționale cu elevii: concursuri, olimpiade, desfășurarea conferințelor științifice pentru profesori și elevi.

Profesorii au organizat Conferințe științifice la Fizică, la Matematică, la Chimie, decada catedrei, concursuri la disciplinele din cadrul catedrei.

Colaborarea colegială între membrii catedrei, preluarea permanentă a celor mai moderne metodologii e o dovadă elocventă că profesorii vor realiza și în continuare cu brio obligațiile profesionale și vor contribui substanțial la multiplicarea succeselor colectivului.

   

MEMBRII CATEDREI

Bardacov Victoria

GD. I

Profesor Matematică

Boldurat Maria

GD. II

Profesor Informatică

Cordun Tamara

GD. I

Profesor Matematică

Corețchi Aurelia

Profesor Chimie

Furculiţa Valentina

GD. I

Profesor Chimie

Ghidora Silvia

GD. II

Profesor Fizică/Informatică

Goncear Corina

GD. II

Profesor Chimie

Guzun Marin

GD. II

Profesor Matematică

Petru Organ

Profesor Informatică

Rusu Ion

GD. II

Profesor Fizică

Ţurcanu Natalia

GD. II

Profesor Fizică

Simion Alla

GD. II

Profesor Matematică

Tacu Raisa

GD. I

Profesor Matematică

Todoraşco Veaceslav

GD. II

Profesor Biologie

Grati Dina

profesoară de chimie

Profesor Biologie