RAILEANU ALINA

Șef catedră Științe Sociale

Profesor de Istorie GD I

ISTORICUL CATEDREI

Catedra Științe Sociale se încadrează în conceptul unui învăţământ european bazat pe valori democratice, pe tradiţie şi inovaţie. Profesorii IP.CEC ,membrii catedrei îşi certifică existenţa prin orientările sale formative, având drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor promoţii bine pregătite, capabile să răspundă mereu la exigenţele timpului şi să asigure dezvoltarea societăţii noastre. Activitatea membrilor catedrei se axează pe următoarele principii:

  • Elevii şi profesorii sunt actori principali ai procesului educaţional.
  • Orientarea spre un învățământ modern, formativ.
  • Deschiderea spre colaborare şi cooperare.

Procesul didactic la catedră este asigurat de cadre didactice de o înaltă ținută profesionistă, deținători ai titlurilor didactice și științifice. Profesorii desfășoară o prodigioasă activitate didactică, metodico-științifică și extracurriculară.

Printre domeniile prioritare de activitate a corpului profesoral se numără predarea cursurilor conform curriculei disciplinare, programelor analitice, activitatea metodico-ştiinţifică, activităţile extracurriculare, participarea în activitatea organelor de conducere şi în viaţa obştească a instituţiei,Dezvoltarea Personală.

Cadrele didactice realizează demersul educaţional pentru crearea personalităţii viitorilor specialişti, modelarea intelectului, dăruirea frumuseţii lumii interioare bazată pe inteligenţă şi iscusinţă, educaţie şi cunoştinţe, adevăr, bine şi frumos.

   

MEMBRII CATEDREI

Pelivan Valeriu

GD. S

Profesor Istorie

Sîlii Ana

GD. I

Profesor Istorie

Cojocaru Rodica

Doctor in stiinte geonomice

Profesor Geografie

Pavlenco Veaceslav

GD. II

Profesor Educație Fizică

Craveţ Ala

GD. S

Profesor Geografie

Popovici Ada

GD. II

Profesor de Decizii pentru un mod sănătos de viață

Bolduma Viorel

GD. II

Profesor Istorie

Țurcanu Viorel

GD. I

Profesor Geografie

Luca Victor

GD. I

Profesor Educație Fizică

Sainsus Valeriu

Doctor conferențiar

Profesor Geografie

Puga Rodica

profesoară de educație pentru societate, GD II

Profesor Geografie