Rotaru Mariana

Șef catedră TUII

Profesor de specialitate GD I

Inginer licențiat

ISTORICUL CATEDREI

      Catedra „Tehnologie, Utilaj și Instalații Inginerești”, cuprinde specialitățile „Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație”, „Tehnologia prelucrării lemnului”, „Tehnologia materialelor și articolelor de construcție”, „Instalatori instalații de încălzire și echipamente solare”, „Instalatori instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare”. La catedră activează 24 de profesori de specialitate.

Anual în cadrul specialităților învață peste 250 de elevi, care obțin calificare de tehnician în construcții, în prelucrarea lemnului, în materiale și articole de construcții; instalator instalații. 

Catedra este dotată cu ateliere cu echipamente de ultimă generație: Atelier dotat cu instalații de încălzire, solare, de ventilare, pompe de căldură, Atelier de tâmplărie, Atelier de materiale de construcții,  care permit elevilor dezvoltarea competențelor profesionale specifice.

Catedra colaborează cu structurile de stat în domeniul sistemelor de alimentare cu căldură, gaze și ventilație, tehnologiei de prelucrare a lemnului, tehnologiei materialelor și articolelor de construcții, Universitatea Tehnică din Moldova și Colegiul din Hîncești precum și sectorul privat din domeniu.


MEMBRII CATEDREI

Nicolaev Elena

GDS

Inginer licențiat

Dragan Andrei

GD II

Inginer licențiat

Boian Evgheni

GD II

Fizician

Neghină Viorica

Tehnician SACGV

Cechirlan Anatolie

Inginer licențiat

Chiciuc Valeriu

Inginer electronist

Culibaba Gheorghii

Vieru Clim

Sloninov Oleg

Bencheci Mihai

Inginer Constructor

Doctor pedagogie

Gonciaruc Valeriu

Inginer mecanic

Doctor inginerie

Kazak Natalia

Inginer mecanic

Colomieț Tatiana

Inginer

Muntean Irina

GD II

Inginer licențiat

Sokolova Olga

GD I

Inginer tehnolog

Rusanovschi Andrei

Inginer tehnolog

Lungu Valeriu

profesor de specialitate; dr. științe

Inginer licențiat

Drăguș Mariana

Tehnician TMAC

Cara Liudmila

GD II

Inginer

Railean Dionis

GD II

Tehnician TPL

Maistru

Plucci Angela

Inginer constructor

Gherța Viorica

GD I

Subinginer tehnolog