Galerie Foto

Tehnicianul evaluator în domeniul bunurilor imobile vine în ajutorul specialistului principal la realizarea activității de evaluare prin asigurarea procesului de evaluare cu informație primară brută și ajutor tehnic (lucrul cu instrumentele, aparatele și tehnica necesară). Specialistul capătă abilități pentru activități adiționale de agent imobiliar, administrarea bunurilor imobile, administrarea clădirilor.

Tehnician-cadastru este pregătit pentru activitatea la întreprinderile cadastrale municipale, raionale, locale, cât şi în sectorul privat. Specialistul efectuează totalitatea lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăţi funciare (loturi de pământ, case, clădiri etc.)

Tehnician constructor căi ferate, drumuri, poduri, contribuie tehnic la activitatea de construcţie şi modernizare a drumurilor şi altor căi de comunicaţii. Reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile tehnice şi proiectele de execuţie, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor. Contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantitaţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizarii proiectelor.  Se mai ocupa în principal cu planificarea şi raportarea activităţii de la punctul de lucru, organizarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii echipelor de lucru, supravegherea activităţilor de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale,  gestionarea  performanţelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la Securitatea şi Sănătatea în Muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă, coordonarea asigurării calităţii lucrărilor de executare, coordonarea întreţinerii echipamentelor de lucru, etc.

Componența catedrei

Timoftică Gheorghe şef catedră

Ambroci Tatiana

Badan Veronica

Bodeanu Ludmila

Boicu Ion

Cadocinicov Anatolie

Dodon Carolina

Dohmilă Elena

Moscalu Elena

Paşcan Angela 

Railean Giulieta

Rusu Violina 

Scobiola Olga 

Surdu Natalia

Ţurcan Lucia

Zgardan Victoria