Aviz

  Abiturienții au posibilitatea să depună dosarele la concursul de admitere în mod hibrid: fizic și online:
      a)  Fizic -prin intermediul comisiei de admiterei care își desfășoară activitatea in IPCEC bloc  centrul,aud 105.
     b) Online — prin intermediul sistemului informațional e-Admitere SIME , accesibil pe pagina    web   https://eadmitere.sime.md/.
  Menționăm că fiecare candidat care a depus online dosarul în termen de până la 04  august  2023 trebuie să se aproprie  de Comisia de admitere dincadrul instituției IPCEC și să prezite  actele în orginal:
 • certificatul de studii gimaziale ;
 • 4 fotografi color 3×4;
 • buletinul de indentitat șI copia acestuia

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs;
 2. copia buletinului de identitate (pașaportului);
 3. actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 4. 4 fotografii 3×4 cm, color;
 5. chitanța de plată a taxei de înscriere (30 lei, achitați la  contabilitate).
 6. copia buletinului unuia din părinți.
 7. copia adeverință de recrut;
 8. alte acte confirmative
 

Calculul mediei de concurs:

Specialitatea 73220 - Construcția și Exploatarea Clădirilor și Edificiilor (CECE)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 73260 - Sisteme de Alimentare cu Căldură și Gaze, Ventilație (SACGV)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 73230 - Construcția și exploatarea drumurilor (CED)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 73250 - Evaluarea Imobilului (EI)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 73120 - Cadastru și organizarea teritoriului (COT)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 73110 - Arhitectura (A)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC= 0,5 NPA + 0,3 MNDP +0,2 MNEA,

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

unde – NPA este nota la proba de aptitudini.

La proba de aptitudini candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi fişa-tip de concurs, eliberată de către Secretariatul comisiei de admitere.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 21210 - Design interior (DI)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC= 0,5 NPA + 0,3 MNDP +0,2 MNEA,

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Istoria.

unde – NPA este nota la proba de aptitudini.

La proba de aptitudini candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi fişa-tip de concurs, eliberată de către Secretariatul comisiei de admitere.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 72220 - Tehnologia Prelucrării Lemnului (TPL)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Biologia,  Chimia,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Specialitatea 73270 - Tehnologia Materialelor și Articolelor de Construcții (TMAC)

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Disciplinele de profil: Limba de instruire,  Limba străină,  Matematica,  Fizica.

Notă: Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

ID Specialități Taxa de studii SEM.I 40 % SEM.I 60 %
73220 CONSTRUCȚIA ȘI EXPLOATAREA CONSTRUCȚIILOR ȘI EDIFICIILOR 7500-00 3000-00 4500-00
73260 SISTEME DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ, GAZ ȘI VENTILARE 7500-00 3000-00 4500-00
72220 TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII LEMNULUI 7000-00 2800-00 4200-00
73270 TEHNOLOGIA MATERIALELOR ȘI ARTICOLELOR DE CONSTRUCȚIE 6800-00 2720-00 4080-00
73230 CONSTRUCȚIA ȘI EXPLOATAREA DRUMURILOR 7100 -00 2840-00 4260-00
73110 ARHITECTURA 8000 -00 3200-00 4800-00
21210 DESIGN INTERIOR 7900 -00 3160-00 4740-00
73250 EVALUAREA IMOBILULUI 7500 -00 3000-00 4500-00
73120 CADASTRU ȘI ORGANIZAREA TERITORIULUI 7200 -00 2880-00 4320-00
73260 SISTEME DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ, GAZ ȘI VENTILARE(secția cu frecvență redusă) 4500 -00 1800-00 2700-00
732040-732041 INSTALATORI INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE ȘI ECHIPAMENTE SOLARE - INSTALATOR APARATE ȘI ECHIPAMENTE DE VENTILARE ȘI CLIMATIZARE (III) Buget Buget Buget

Se rezervă 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

a) copii rămași temporar fără ocrotire părintească;

b) copiii cu dizabilități severă, accentuată și medie;

c) copiii al căror unul din părinţi este cu dizabilitate severă;

d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;

f) copiii de etnie romă;

g) tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

   Pentru absolvenţii şcolilor din raioanele de est ale Republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei beneficiază de cota-parte de înmatriculare prevăzută în planul de admitere cu finanţare de la buget.
 Înscrierea candidaţilor la cotele de 15% și RAIOANE DE EST, se efectuează la solicitarea acestora şi prezentarea actelor confirmative. 
Candidaţii din categoriile enumerate pot participa concomitent la concursul general de admitere.