CONSTRUCȚIA ȘI EXPLOATAREA CLĂDIRILOR ȘI EDIFICIILOR

Calificarea: Tehnician – Constructor

Competențele profesionale:
  • este pregătit pentru a activa în organizații de proiectare, executare, întreținere și exploatare a clădirilor și edificiilor, controlul și supravegherea lucrărilor de construcții.
Oportunități de angajare:
  • Organizaţiile de proiectare;
  • Serviciile administrative şi de
    construcţii capitale;
  • Firmele de construcţii