CONSTRUCȚIA ȘI EXPLOATAREA DRUMURILOR

Calificarea: Tehnician – Constructor

Competențele profesionale:
  • contribuie tehnic la activitatea de construcţie şi modernizare a drumurilor şi altor căi de comunicaţii pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile tehnice şi proiectele de execuţie, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor.
Oportunități de angajare:
  • Organizaţiile de proiectare;
  • Serviciile administrative şi de construcţii capitale ;
  • Firmele de construcţii ;