Pentru adulți: programe de specializare/perfecționare:

1.      372040 Instalator/ Instalatoare instalații de încălzire și echipamente solare (540 ore)

2.      711932 Montator/Montatoare sisteme opace de termoizolare pentru clădiri (450 ore)

3.      713017 Operator/Operatoare în centrale termice pe biocombustibili solizi (154 ore)

Pentru cadre didactice: programe de perfecționare:

1.      232003 Profesor/Profesoară în învățământul profesional tehnic (Utilizarea materialelor ecologice, a deșeurilor și a metodelor sustenabile în domeniul construcțiilor și eficienței energetice) — 360 ore /12 credite

2.      232003 Profesor/Profesoară în învățământul profesional tehnic (Construcții și inginerie civilă și Tehnologia materialelor- 300 ore/ 10 credite