DESIGN INTERIOR

Calificarea: Decorator de Interior

Competențele profesionale:
  • este pregătit pentru activitatea creativă de proiectare şi executare a interiorului clădirilor de locuit, administrative şi obşteşti. Decoratorul de interioare vizează planificarea
    vizuală a spaţiilor, alege culorile pentru finisare, tapete, covoare, draperii.
Oportunități de angajare:
  • Liber profesionist;
  • Birourile de proiectare ;
  • Ateliere de producere a mobilierului;
  • Firme de reclame;