EVALUAREA IMOBILULUI

Calificarea: Tehnician Evaluator

Competențele profesionale:
  • tranzacţiilor şi operaţiunilor imobiliare;
  • evaluării imobilului şi proprietăţii intelectuale;
  • formării infrastructurii pieţii imobiliare;
  • analizei şi evaluării investiţiilor imobiliare şi a businessului.
Oportunități de angajare:
  • Agenţii imobiliare ;
  • Întreprinderi cadastrale;
  • Firmele de construcţii ;
  • Bănci ;