Activități

Atelier de restaurare

În perioada 26-30 August 2019 elevii de la Centrul de Excelență în Construcții împreună cu profesorii  și angajați ai muzeului au fost protagoniștii atelierului de lucru „Tehnici de #restaurare aplicate în practică: curățire, consolidare și integrare” organizat de către Proiectul #Twinning "Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia" finanțat de Uniunea Euroeana, în colaborare cu #Ministerul #Educației, #Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău.

Mai mult

Ora Cărții

     Ring  Intelectual       22.05.19

Mai mult

Ziua Sanatații 2019

      În Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău a devenit o tradiție ca în fiecare an , în luna mai, să se desfășoare ”Ziua Sănătății”, unde se face bilanțul activităților sportive.       Așadar pe data de 22-05-2019 s-a desfățurat ziua sănătății, cu un program sportiv bogat la care au participat peste 350 elevi din anul I-III de studii.

Mai mult

Turneul Republican de mini - fotbal

Sub egida Federaţiei Moldoveneşti de fotbal şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM    14.11.18  

Mai mult

Activitate extracurriculară

Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor legendar.          07.11.18  

Mai mult

Nu putem să educăm tineri, decât pe modele și exemple memorabile

Un profesor e un izvor, ce curge lin spre viitor !!!   18.10.18  

Mai multIstoricul unei deveniri

Şcoala specială tehnico-industrială 1932-1940

Colegiul de Construcţii din Chişinău (în continuare CCC) a fost fondat, prin ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 71297 din 1 septembrie 1932, ca Şcoală Specială Tehnico-Industrială. Această iniţiativă a aparţinut unui grup de ingineri şi profesori, din care făceau parte Leonid Comarniţchi şi M.N. Karcevski, ca răspuns la necesitatea de cadre de verigă medie de specialişti. Doritorii de a urma studiile la această instituţie de învăţămînt privată, care îşi avea sediul pe str. Marele Voievod Mihai, nr.18 (fosta str. Izvor), odată cu cererea, trebuiau să depună taxa de înscriere şi prima rată din taxa şcolară. Şcoala avea 4 secţii: de construcţii, de morărit, de mecanică şi de radioelectronică. La 3 octombrie 1932 a avut loc primul Consiliu Profesoral, în cadrul căruia s-a decis formarea claselor A – cu 38 elevi şi a claselor B– cu 16 elevi. La finele primului an de învăţămînt s-au produs unele schimbări în activitatea şcolii, instituindu-se 3 secţii: de construcţii, de electromecanică şi de sondare. Studiile au decurs conform planului pînă în 1940, an în care, odată cu agravarea situaţiei internaţionale, avîndu-se în vedere posibilitatea mobilizării mai multor profesori, Ministrul Economiei Naţionale al României a decis suspendarea activităţii la sfîrşitul lunii iunie. Astfel, la 29 iunie 1940 au avut loc ultimele examene de diplomă, acestea fiind susţinute de 15 elevi.

Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii 1940–1949

La 1 septembrie 1940, Şcoala Specială Tehnico-Industrială îşi schimbă denumirea în Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii. Întrerupîndu-şi activitatea la 16 iunie1941, acesta o reia la 15 iunie1945. La scurt timp, la 15 ianuarie 1945, instituţia este reorganizată în Tehnicumul Comunal şi de Construcţii, avînd 3 secţii – de construcţii, de energetică şi de construcţie a drumurilor – şi un contigent de 100 elevi. În toamna aceluiaşi an sînt înmatriculaţi 200 elevi. În 1947 îşi termină studiile prima promoţie de absolvenţi de după război.

Tehnicumul Comunal şi de Construcţii 1949–1990

În iulie 1949, Tehnicumul de Construcţii din Chişinău este comasat cu Tehnicumul Comunal de Construcţii şi Energetic, fiind formată o singură instituţie de învăţămînt – Tehnicumul Comunal şi de Construcţii din Chişinău. În februarie 1954, printr-o Hotărîre a Ministerului Deservirii Comunale, este deschisă secţia serală cu 2 specialităţi, care, de fapt, îşi începe activitatea în anul 1956.

Colegiul Industrial şi de Construcţii 1991–2003

O stabilizare parţială a structurii instituţiei survine începînd cu Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 28.06.1991 
"Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt mediu de specialitate", cînd aceasta este denumită 
Colegiul Industrial şi de Construcţii, avînd următoarele specializări:
• Construcţii civile, industriale şi agricole;
• Materiale şi elemente pentru construcţii;
• Utilaj tehnologic industrial;
• Alimentare cu gaze şi căldură, ventilaţie;
• Gospodărirea şi protecţia apelor;
• Exploatarea zăcămintelor de minereu.
Începînd cu anul 1996, sînt pregătite cadre la specializarea Management în construcţii, iar din anul 1999 – la 
specializarea Evaluarea imobilului.
În anul 1996, colegiul şi-a lansat prima promoţie de absolvenţi – 123 subingineri.
Pe parcursul funcţionării sale, colegiul a fost absolvit de mai mult de 18000 specialişti la 12 specializări. În Chişinău
perioada postbelică, aceştia, angajaţi în diverse organizaţii de construcţii din republică, au contribuit la resta-
bilirea industriei şi dezvoltarea fondului locativ.
Colegiul dispune de o bibliotecă cu un fond de carte de 100 mii exemplare.
În ultimii ani, colegiul întreţine relaţii de colaborare cu Universitatea de Nord Baia-Mare şi cu Universitatea 
Tehnică din Petroşani, România.      

Colegiul de Construcţii din Chişinău Perioada actuală

În prezent, în corespundere cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt nr.1551 din 23.12.2003, instituţia poartă denumirea de Colegiul de Construcţii din  mun.Chişinău.
În conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr.781 din 22.12.2005, Colegiul de Construcţii din Chişinău se acreditează cu specialităţile: nr. 2501 Construcţii civile, industriale şi agricole; nr. 2502 Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie, iar conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 963 din 13.07.06 – cu specialităţile: nr. 1892 Designul interiorului; nr. 2305 Tehnologia prelucrării lemnului; nr. 2503 Alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie; nr. 2552 
Evaluarea imobilului. La moment, se acreditează specialitatea nr. 2551 Cadastru şi organizarea teritoriului.
Actualmente, în Colegiul de Construcţii din Chişinău îşi fac studiile circa 1700 elevi din întreaga republică.

Acte normative prin care s-a înfiinţat instituţia de învăţămînt

- octombrie 1932 – fondarea Şcolii Speciale Tehnico-Industriale de către inginerul Leonid Comarniţchi, decizia Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 71297 din 1 septembrie 1932;
- septembrie 1940 – Şcoala îşi schimbă denumirea în Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii – ordinul 4/a a Comisariatului Norodnic al Gospodăriei Comunale a Moldovei din 12 august 1940;
- 14 noiembrie 1944 – este restabilită, printr-o decizie a Comisariatului Norodnic al RSSM, denumirea de Tehnicumul Comunal de Construcţii şi Energetică;
- iulie 1949 – este comasat cu Tehnicumul de Construcţii (fondat în 1946);
- septembrie 1957 – activează cu denumirea de Tehnicumul de Construcţii din or. Chişinău;
- iulie 1991 – tehnicumul este reorganizat în Colegiul Industrial şi de Construcţii;
- decembrie 2003 – instituţia este reorganizată în Colegiul de Construcţii din Chişinău – Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt nr. 1551 din 23.12.2003.

Acreditarea instituţiei de învăţămînt

  Anul 2005

1. Construcţii civile, industriale şi agricole; 
2. Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţii.
Prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 781 din 22.11.2005, Certificat 
de acreditare seria AS, nr. 0107.

Anul 2006

1. Alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;
2. Evaluarea imobilului;
3. Tehnologia prelucrării lemnului;
4. Designul interiorului.
Prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 963 din 13.07.2006, Certificat de acre-
ditare seria AS, nr. 0013.

Anul 2008

1. Cadastru şi organizarea teritoriului.