Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai multIstoric
 
Biblioteca Centrului de Excelență în Construcţii (CEC).
 
   Istoria Bibliotecii nu poate fi separată de istoria Centrului de Excelență în  Construcţii, deoarece momentele de glorie, succes  sau criză a instituţiei de învăţământ, şi-au pus amprenta şi pe activitatea Bibliotecii. Istoricul Bibliotecii CEC începe concomitent cu apariția instituției de învățământ, fapt ce s-a produs în octombrie 1932.
 Pot fi identificate 3 etape distincte în istoria bibliotecii, determinate de circumstanţele istorice:
  Prima etapă ţine de perioada 1932-1945, despre care deţinem date sumare, preluate din presa periodică de epocă:
 • Octombrie 1932 – anul fondării  Tehnicumului – şcolii speciale tehnico-industriale cu eforturi generale ale unor oameni cărturari, printre care se numără şi Leonid Komarniţchi, cel ce a condus această instituţie în perioada interbelică
  • 1933 – vizita Ministrului secretar de stat (1928-1930, 1932, 1932-1933) şi redactor şef la ziarul „ Viaţa Basarabiei”, Pantelemon Halippa, care  a fost ales membru de onoare al acestei instituţii.
  • Septembrie 1940 – Tehnicumul îşi schimbă denumirea în Tehnicum Electromecanic şi de Construcţii
  • Noiembrie   1944 – restabilirea denumirii de Tehnicum Comunal  de Construcţii şi Energetică  printr-o decizie a Comisariatului Norodnic al RSSM 
  • Nu deţinem informaţii despre fondurile  bibliotecii în această perioadă
  În anul 1945 începe a doua etapă în dezvoltarea bibliotecii, confirmată de informaţii demonstrate documentar, cu referinţă la colecţia bibliotecii, conducătorii instituţiei, care au contribuit la buna desfăşurare a  activităţii acesteia.
 • Octombrie 1945 –  biblioteca Tehnicumului Comunal de Construcţii şi Energetică îşi  începe activitatea de la 503 ex., dintre care: 488 sunt manuale, 5 exemplare - beletristică, toate în limba rusă.
 • După război instituţia nu avea spaţii stabile, studenţii frecventând orele în clasele unei şcoli de pe strada Ilinopoliskaia. Din anul 1946 instituţia activează într-o clădire de la intersecţia străzilor Chilia şi Lenin.  Ulterior a trecut în spaţiile nefinisate ale Teatrului de Operă şi Balet, actualmente - Teatrul Naţional „M. Eminescu”, după care şi-a continuat activitatea timp de 15 ani într-un edificiu de pe strada Kievului, actualmente - 31 august 1989. Din 1964 Biblioteca Tehnicumului de Construcţii activează în actualele spaţii de pe strada Gheorghe Asachi.
 • Sursele de completare ale bibliotecii în această perioadă sunt Colectura pentru biblioteci, donaţiile instituţiilor similare din Lvov, Kiev, Dnepropetrovsc, Moscova, Leningrad ş.a., în baza relaţiilor de colaborare a  Tehnicumului de Construcţii. O altă sursă a fost serviciul „Cartea prin poştă”.
 • În Moldova nu se edita carte de specialitate în domeniul tehnic,  literatură autohtonă în limba română, ceea ce a generat absenţa surselor respective din fondurile bibliotecii.
   În 1991 începe a treia etapă în dezvoltarea Bibliotecii, când în baza Tehnicumului de Construcţii se organizează Colegiul Industrial şi de Construcţii, generînd schimbări radicale în sistemul educaţional, în programele de învăţământ, precum şi în direcţiile de dezvoltare ale bibliotecii. Pe de o parte, criza  economică ce s-a declanşat în anii 90 a avut repercusiuni grave asupra bibliotecii  şi  personalului. Este vorba despre reducerile de personal, reducerea bugetului pentru achiziţii, întreţinere şi salarii, neachitarea la timp a salariilor, declanşarea grevelor de protest etc. – toate acestea influenţând negativ asupra activităţii bibliotecii.
   Dar pe de altă parte, anume în această perioadă, biblioteca şi-a completat masiv colecţia cu carte în limba română, provenită din donaţii din România, dar şi din partea instituţiilor info-documentare din republică, concomitent efectuând şi o triere a fondurilor de documente în baza Hotărârii de Guvern privind depolitizarea bibliotecilor .
   Manifestând un interes deosebit pentru cartea de valoare, biblioteca şi-a constituit în ultimii 20 ani o bogată colecţie de documente: fond de referinţă, fond de beletristică, fond de manuale de specialitate. Printre ediţiile rare ale bibliotecii putem menţiona: ediţia a II a Marii Enciclopedii Sovietice, apărută în anii 30-40 ai sec. XX, Enciclopedia Tehnică în  20 volume, anii de ediţie 20-30 ai secolului trecut ş.a.
 
 
Principalele realizări:
 • 1972-1973 - În spaţiul bibliotecii au fost organizate 2 seminare republicane pentru perfecţionarea bibliotecarilor din instituţiile medii de specialitate. În cadrul unui concurs republican, consacrat  jubileului de 50 ani de la crearea URSS, biblioteca a ocupat locul I şi titlul “Bibliotecă excelentă”
 • 1992 - Participarea la Conferinţa Internaţională de la Moscova,  Centrul Inform-Sistema, la prezentarea primului soft de bibliotecă MARC
 • 1993-1994 – Obținerea unui grant, 1000 dolari SUA, de la Fundaţia SOROS Moldova pentru procurarea cărţii de specialitate
 • 1994-1995 - Introducerea disciplinei de studiu “Bazele culturii informaţiei”
 • Finisarea reclasificării fondurilor după CZU
 • 1997 - Organizarea Mesei Rotunde pentru bibliotecarii de colegiu din republică cu genericul “Biblioteca de colegiu în contextul Sistemului Naţional de biblioteci”
 • 1998 - Seminarul Republican pentru bibliotecarii de colegiu pentru elaborarea Regulamentelor noi de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii
 • 2001-2002 – completarea fondului de carte românească cu conţinut socio – uman graţie Proiectului Fundaţiei Soros Moldova „Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii”  în valoare de 1683 dolari SUA
 • 2002-2003 – Stabilirea și restabilirea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu Centrul de Informare ONU şi Biroul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei, cu Biblioteca de informaţie tehnologico-ştiinţifică.
 • 2003-2004
 • Organizarea concursului declamatorilor  de poezie „Închinare lui Ştefan cel Mare şi Sfînt” în colaborare cu Societatea ” Limba noastră cea Română ”
 •  Renovarea spaţiului intern al bibliotecii ( jaluzele  la geamuri, mochetă, mobilier, schimbarea  sistemului termic, reparaţii curente etc).  
  • 2004-2005
  • Organizarea Mesei Rotunde pentru bibliotecarii din colegiile  republicii cu genericul “Biblioteci de colegiu: orientări, realizări, tendinţe”
  • Dotarea Bibliotecii cu un computer (primul) Pentium IV, conectat la internet
  • 2005-2006
- Atestarea cadrelor bibliotecare: Ambroci T.- gradul de calificare I; Apetri E., Malina L., Mihalachi T.- gradul de calificare II.
 • 2006-2007  - Instalarea în Sala de Lectură a 3 computere unite la reţeaua locală şi la Internet
 • 2007-2008 - Desfăsurarea campaniei “A citi e la modă”.
 • 2009 - Crearea cenaclului ” La Steaua…”
 • 2009-2014 - Organizarea unui șir de activități de animație culturală, ședințe lunare a cenaclului ”La Steaua…”, seratei literar-muzicale  cu invitați de onoare – scriitori, jurnaliști oameni de știință, diplomați etc.
- Participarea activă la acțiunile organizate de ABRM etc.
  
   Conlucrarea şi cooperarea cu alte tipuri de biblioteci din municipiu şi din republică nu poate decât să sporească randamentul bibliotecii,  asigurînd o continuă  modernizare. În acest context ţinem să menţionăm că  biblioteca Colegiului de Construcţii colaborează cu toate tipurile de biblioteci din Sistemul Naţional atât în scopul schimbului de documente, de informaţii de specialitate, precum şi în scopul organizării unor activităţi comune.
   De-a lungul anilor, Biblioteca Colegiului de Construcţii a cunoscut o dezvoltare continuă, graţie strădaniilor permanente depuse de slujitorii devotaţi ai acestui lăcaş de cultură şi educaţie:
 • Beiu P.- 1945-1959
 • Serdiukova M.- 1959-1970
 • Vasilieva L.- 1970-1974
 • Panica A.- 1974-1979
 • Daici S.- 1979-1986
 • Malina L .
 • Ambroci T.
 • Mihalachi T. 
 • Apetri E.
  
   Beneficiind de susţinerea cadrelor didactice, structurilor de învăţământ, a oamenilor cu experienţă, adevăraţi profesionişti din colegiu, Biblioteca organizează permanent activităţi de promovare a culturii scrise, a tradiţiilor,  valorilor  naţionale şi universale.
   Spaţiile în care ne desfăşurăm activitatea au devenit mult prea mici pentru fondurile de documente şi numărul mare de utilizatori. Biblioteca ocupă 375 m2  total, în care funcţionează 2 servicii: Împrumut la Domiciliu şi Sala de Lectură cu 52 locuri de ședere și 10 posturi la calculatoare.
   În pofida faptului că, în contextul economic actual, bibliotecile par a trăi o criză, între necesitatea supravieţuirii şi modernitatea visată de mâine, există totuşi loc pentru speranţă!
 
Tatiana Ambroci
Şef Bibliotecă