Activități

Atenție cămin

Cămin

Absolvire 2019

    Anunț Spre atenția tuturor absolvenților și diriginților, promoția 2019

Mai mult

Ora Cărții

     Ring  Intelectual       22.05.19

Mai mult

Ziua Sanatații 2019

      În Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău a devenit o tradiție ca în fiecare an , în luna mai, să se desfășoare ”Ziua Sănătății”, unde se face bilanțul activităților sportive.       Așadar pe data de 22-05-2019 s-a desfățurat ziua sănătății, cu un program sportiv bogat la care au participat peste 350 elevi din anul I-III de studii.

Mai mult

Turneul Republican de mini - fotbal

Sub egida Federaţiei Moldoveneşti de fotbal şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM    14.11.18  

Mai mult

Activitate extracurriculară

Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor legendar.          07.11.18  

Mai mult

Nu putem să educăm tineri, decât pe modele și exemple memorabile

Un profesor e un izvor, ce curge lin spre viitor !!!   18.10.18  

Mai mult

Concursul EUStory Moldova

  „Descoperim eroi în localitate la noi – secolul al XX-lea”   26.05.18  

Mai mult

Ziua faptelor bune

Promovăm umanismul    29.04.18  

Mai mult

Anul Centenarului

Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România     27.03.18

Mai mult

1 Martie

Consiliul Elevilor vă felicită cu sosirea primăverii              01.03.18

Mai mult

Magia crăciunului

Activitate   extracurriculară      " Magia  crăciunului ".   21.12.17

Mai mult

La mulți ani Români !!!

  La mulți ani România.   01.12.17

Mai mult

” La Steaua ...”

Şedinţa cenaclului "La steaua".   22.11.17  

Mai mult             

   Învăţămîntul din Republica Moldova, societatea moldovenească traversează schimbări care impulsionează esenţial toate domeniile. Şi învăţămîntul, şi societatea sînt influenţate de ideea schimbării, idee dominantă în lumea contemporană. Conform concepţiei învăţămîntului, sistemul educaţional din republică este consolidat pe principii de importanţă naţională, care revendică revigorarea şi perpetuarea continuă a naţiunii. De asemeni, Legea învăţămîntului  stipulează ca ideal al şcolii dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea unei personalităţi autonome şi creative.Instituţia noastră pregăteşte tineri pentru piaţa muncii şi pentru exigenţele societăţii democratice. Ca dascăli, sîntem chemaţi să educăm tînăra generaţie, promovînd încrederea şi respectul faţă de personalitatea fiecărui elev. Realizăm cu toţii că lumea în care trăim este o lume a inovaţiei şi accelerării şi tot ce are atribuţie la om se produce în sfera valorilor. Singura opţiune de salvare a identităţii este conservarea acelor valori morale sacre care definesc condiţia umană. În acest context, corpul profesoral în ansamblu este conştient că educaţia eficientă cuprinde în cîmpul său de preocupări promovarea valorilor. Noi tindem să le formăm tinerilor o conduită civică bazată pe cunoaşterea regulilor vieţii sociale, să îi încurajăm în practicarea unui comportament activ, responsabil, tolerant şi de respect faţă de sine şi de alţii, liber şi deschis spre alte culturi. Aspiraţiile noastre sînt orientate şi spre a le cultiva elevilor hărnicia, stăpînirea de sine, spiritul de abnegaţie, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, dreptatea socială – valori şi principii fundamentale în patrimoniul nostru cultural. Alte valori constante pe care le promovăm prin acţiuni de management:

-  ataşamentul profesional şi excelenţa academică;
-  exigenţa;
-  cooperarea şi competiţia;
-  respectarea adevărului şi imparţialitatea;
-  creativitatea şi inovaţia;
-  păstrarea patrimoniului instituţiei.
 
 
Noi ne propunem să creăm o şcoală care să ofere un mediu în care respectul, încrederea, siguranţa şi afecţiunea să fie elemente de bază şi pentru elevi, şi pentru profesori. Este un lucru greu de realizat, dar nu imposibil!
 
Viziune
Motto: "Fii competitiv!"
Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcţii din mun.Chişinău va fi locul unde fiecare elev îşi va forma competenţe moral-civice şi de ucru în echipă pentru a se integra cu succes în mediul social concurenţial. Elevii vor beneficia de un învăţămînt:

• retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, acces la comunicaţii electronice, reţea informaţională, tehnologii didactice audiovizuale modernizate);
• recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate solicitate de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre;
• deschis, promovînd egalitatea şanselor şi dimensiunea europeană în educaţie;
• cu standarde orientate spre cercetare şi inovare în procesul educaţional;
• bazat pe un management profesional eficient.

În instituţia noastră:
• elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din alte ţări europene;
• vor deveni competitivi, deoarece CCC va asigura formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente;
• vor demonstra atitudini moral-civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor (violenţă, imoralitate, droguri etc.);
• vor avea şanse egale la educaţie.

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii. Instituția va forma un absolvent autonom, responsabil, în masură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională.
Ne propunem ca, în următorii 5 ani, instituţia noastră să se transforme într-un real centru naţional de resurse şi servicii oferite comunităţii prin programe educaţionale moderne; de dezvoltare a interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic. În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, instituţia va face tot posibilul pentru:

• a fi nr.1 în raitingul colegiilor de profil tehnic, dotată cu utilaj, echipamente de ultimă generaţie;
• a avea elevi motivaţi, înmatriculaţi prin concurs, al căror număr să crească de la an la an;
• a avea profesori care oferă servicii de formare la nivel local şi naţional;
• a colabora cu alte instituţii naţionale şi internaţionale, agenţi economici;
• a asigura mobilitate academică pentru elevi şi profesori (stagii, formări, practici, calificări suplimen- tare, schimb de experienţă);
• a reduce la maxim cazurile de eşec şcolar.