Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai mult             

   Învăţămîntul din Republica Moldova, societatea moldovenească traversează schimbări care impulsionează esenţial toate domeniile. Şi învăţămîntul, şi societatea sînt influenţate de ideea schimbării, idee dominantă în lumea contemporană. Conform concepţiei învăţămîntului, sistemul educaţional din republică este consolidat pe principii de importanţă naţională, care revendică revigorarea şi perpetuarea continuă a naţiunii. De asemeni, Legea învăţămîntului  stipulează ca ideal al şcolii dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea unei personalităţi autonome şi creative.Instituţia noastră pregăteşte tineri pentru piaţa muncii şi pentru exigenţele societăţii democratice. Ca dascăli, sîntem chemaţi să educăm tînăra generaţie, promovînd încrederea şi respectul faţă de personalitatea fiecărui elev. Realizăm cu toţii că lumea în care trăim este o lume a inovaţiei şi accelerării şi tot ce are atribuţie la om se produce în sfera valorilor. Singura opţiune de salvare a identităţii este conservarea acelor valori morale sacre care definesc condiţia umană. În acest context, corpul profesoral în ansamblu este conştient că educaţia eficientă cuprinde în cîmpul său de preocupări promovarea valorilor. Noi tindem să le formăm tinerilor o conduită civică bazată pe cunoaşterea regulilor vieţii sociale, să îi încurajăm în practicarea unui comportament activ, responsabil, tolerant şi de respect faţă de sine şi de alţii, liber şi deschis spre alte culturi. Aspiraţiile noastre sînt orientate şi spre a le cultiva elevilor hărnicia, stăpînirea de sine, spiritul de abnegaţie, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, dreptatea socială – valori şi principii fundamentale în patrimoniul nostru cultural. Alte valori constante pe care le promovăm prin acţiuni de management:

-  ataşamentul profesional şi excelenţa academică;
-  exigenţa;
-  cooperarea şi competiţia;
-  respectarea adevărului şi imparţialitatea;
-  creativitatea şi inovaţia;
-  păstrarea patrimoniului instituţiei.
 
 
Noi ne propunem să creăm o şcoală care să ofere un mediu în care respectul, încrederea, siguranţa şi afecţiunea să fie elemente de bază şi pentru elevi, şi pentru profesori. Este un lucru greu de realizat, dar nu imposibil!
 
Viziune
Motto: "Fii competitiv!"
Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcţii din mun.Chişinău va fi locul unde fiecare elev îşi va forma competenţe moral-civice şi de ucru în echipă pentru a se integra cu succes în mediul social concurenţial. Elevii vor beneficia de un învăţămînt:

• retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, acces la comunicaţii electronice, reţea informaţională, tehnologii didactice audiovizuale modernizate);
• recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate solicitate de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre;
• deschis, promovînd egalitatea şanselor şi dimensiunea europeană în educaţie;
• cu standarde orientate spre cercetare şi inovare în procesul educaţional;
• bazat pe un management profesional eficient.

În instituţia noastră:
• elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din alte ţări europene;
• vor deveni competitivi, deoarece CCC va asigura formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente;
• vor demonstra atitudini moral-civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor (violenţă, imoralitate, droguri etc.);
• vor avea şanse egale la educaţie.

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii. Instituția va forma un absolvent autonom, responsabil, în masură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională.
Ne propunem ca, în următorii 5 ani, instituţia noastră să se transforme într-un real centru naţional de resurse şi servicii oferite comunităţii prin programe educaţionale moderne; de dezvoltare a interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic. În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, instituţia va face tot posibilul pentru:

• a fi nr.1 în raitingul colegiilor de profil tehnic, dotată cu utilaj, echipamente de ultimă generaţie;
• a avea elevi motivaţi, înmatriculaţi prin concurs, al căror număr să crească de la an la an;
• a avea profesori care oferă servicii de formare la nivel local şi naţional;
• a colabora cu alte instituţii naţionale şi internaţionale, agenţi economici;
• a asigura mobilitate academică pentru elevi şi profesori (stagii, formări, practici, calificări suplimen- tare, schimb de experienţă);
• a reduce la maxim cazurile de eşec şcolar.