Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai multNOU

 

Meseria conexă ce corespunde nivelului III ISCED

 instalator instalații încălzire și echipamente solare, ventilare și climatizare

Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare -2 ani

Pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru Instalatorul instalaţii de încălzire şi echipamente solare posedă cunoştinţe elementare în matematică şi geometrie (operaţii aritmetice de bază, geometrie plană elementară); în domeniul tehnologiilor informaţionale; cunoştinţe aprofundate privind materialele de construcţie și proprietăţile lor; metodele şi tehnologiile de executare a lucrărilor de instalare a instalaţiei de încălzire/termice solare; utilajele, instrumentele speciale de lucru şi capacităţile de utilizare a acestora la efectuarea lucrărilor, precum şi terminologia de specialitate.

Instalatorul instalaţii de încălzire şi echipamente solareposedă cunoştinţe de bază în domeniul legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, respectă regulile de protecţie a muncii şi în situaţii de urgenţă, îndeosebi protecţia antiincendiară, acordă primul ajutor medical, cunoaşte şi aplică prevederile standardelor şi instrucţiunilor în vigoare de protecţie a mediului.

Instalatorul instalaţii de încălzire şi echipamente solare cunoaşte şi utilizează corect în activitatea profesională utilajele, uneltele şi materiale puse în operă şi echipamente de protecţie.

 

Muncitorul specializat care practică meseria de Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare, realizează, de regulă, următoarele tipuri de lucrări:

 •  montează sistemul de încălzire interioară;
 •  montează conducte ale agentului termic pentru instalația de încălzire/termică solară;
 •  montează colectorii termici solari;
 •  montează cazane;
 •  montează unitățile de stocare și echipamentele auxiliare;
 •  instalează elemente de automatizare a instalaţiei de încălzire/termice solare;
 •  efectuează lucrări de reglare a instalaţiei de încălzire/termice solare;
 •  efectuează lucrări de deservire tehnică a instalaţiei de încălzire/termice solare.

Instalator instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare

şi climatizare -1 an

Instalatorul de instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi climatizare trebuie să cunoască principiile de funcționare ale sistemelor de ventilare/climatizare care introduc în încăperi aer tratat (aer refulat, aer introdus) și preiau noxele în exces (căldură, umiditate, gaze, vapori, praf) eliminîndu-le odată cu acesta  din încăperi. Instalaţiile de ventilare şi climatizare pot fi diferenţiate după modul de vehiculare a aerului, după extensia spaţiului supus ventilării, după diferenţa de presiune dintre încăperea ventilată şi încăperile adiacente, după gradul de complexitate al tratării aerului în funcţie de cerinţele tehnologice sau de confort sau după alte criterii.

Instalatorul de instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi climatizare trebuie să știe să măsoare, să taie, să pozeze și să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri și planșee pentru conducte, să monteze instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare, accesorii, să pună în funcțiune instalații, să înlocuiască, să repare îmbinările și garniturile acestora, să diagnosticheze și să remedieze defecțiunile constatate la toate tipurile de instalații și aparate/echipamente de ventilare și climatizare.

Meseria Instalator instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi climatizarese practică pentru instalarea, întreținerea și deservirea instalaţiilor pentru ventilarea încăperilor.

Instalatorul instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi climatizare efectuează următoarele tipuri de lucrări:

 • instalează apartele şi echipamentele de ventilare şi climatizare;
 • remediază defecțiunile şi asigură calitatea lucrărilor executate.
 • verifică aparatele, utilajele, echipamentele la locul de muncă;
 • analizează starea tehnică a suprafeţelor de construcţie pe care se va face montarea instalaţiilor, apartelor şi echipamentelor de ventilare şi climatizare;
 • trasează și fixează reperele pentru plasarea apartelor şi echipamentelor de ventilare şi climatizare;
 • penetrează zidurile, construcțiile pentru asigurarea căilor de acces pentru tubulatura sistemelor de ventilare/condiționare;

 

Meseria conexă ce corespunde nivelului III ISCED – instalator

Prin calificarea instalator instalații încălzire șiechipamente solare, ventilare și climatizarese propune valorificarea performanţei potenţialului ingineresc din domeniul instalaţiilor, promovarea vectorului european în gîndirea consumatorului,  ridicarea aportului  şi competenţelor la asigurarea noilor standarde de viaţă pentru generaţiile prezente şi viitoare, ceea ce reflectă la justa valoare  importanţaacestei specialităţi pentru economia naţională.Nivelul de cunoştinţe concordat cu cerinţele actuale ale economiei de piaţă, permite specialistului să se încadreze în activitatea de instalator în domeniul alimentării cu căldură, ventilare și climatizare îndată după absolvirea specialităţii.

Domeniul de activitate a instalatorului:

 • În companii ce propun servicii de instalare, montare, deservire, lucrări de reparații și exploatare a instalațiilor de încălzire/echipamente solare, ventilare și climatizare
 • În calitate de personal de deservire a instalațiilor de încălzire/echipamente solare, ventilare și climatizare în obiective de menire social-culturale (grădinițe, școli, policlinici, spitale, centre comerciale, etc).
 • În companii ce propun servicii de comercializare a   instalațiilor de încălzire/echipamente solare, ventilare și climatizare

Calificarea de instalator instalații încălzire/echipamente solare, ventilare și climatizare este binevenită pe piața muncii. Situația actulală în domeniul instalațiilor permite încadrarea în cîmpul muncii a acestei calificări cu succes deoarece sunt prezente pe piață o gamă largă de instalații de încălzire clasice, instalații de încălzire ce utilizează sursele regenerabile de energie, instalații de ventlare, precum și instalații de climatizare pentru asigurarea confortului ambiental. Durata studiilor – 3 ani (in baza studiilor gimnaziale)