Activități

Concursul EUStory Moldova

  „Descoperim eroi în localitate la noi – secolul al XX-lea”   26.05.18  

Mai mult

Ziua faptelor bune

Promovăm umanismul    29.04.18  

Mai mult

Anul Centenarului

Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România     27.03.18

Mai mult

1 Martie

Consiliul Elevilor vă felicită cu sosirea primăverii              01.03.18

Mai mult

Magia crăciunului

Activitate   extracurriculară      " Magia  crăciunului ".   21.12.17

Mai mult

La mulți ani Români !!!

  La mulți ani România.   01.12.17

Mai mult

” La Steaua ...”

Şedinţa cenaclului "La steaua".   22.11.17  

Mai mult

Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. 100 ani de la scrierea odei Limba Noastră."

  Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. "   25.10.17  

Mai multPromovarea parteneriatului în educaţie

Instituţia depune eforturi deosebite în stabilirea relaţiilor de parteneriat la diferit nivel:
a)  la nivel de instituţie:
•          administraţie-profesori-elevi (Consiliul de Administraţie, sfatul monitorilor);
•          profesor-elev-părinte (consiliul părintesc la nivel de instituţie);
•          profesor-părinte (consiliul părintesc la nivel de grupă).
b)  la nivel de ţară:
•          CCC-agenţi economici (practică, lecţii, excursii, conferinţe de specialitate; asistenţă tehnică, materială şi informaţională; sponsorizări). CCC are încheiate contracte cu întreprinderea SA SUPRATEN, SA ZICURAT privind furnizarea de materiale de construcţii pentru instruirea practică a elevilor. Desfăşurarea practicii, care precede susţinerea proiectului de diplomă, are loc în cadrul diferitelor organizaţii de construcţii, OCT, agenţii de evaluare etc. cu care CCC are încheiate contracte de colaborare;
•          CCC-alte instituţii de învăţămînt (asistenţă metodică, activităţi comunne, servicii de formare continuă, schimb de experienţă, cadre);
•          CCC-ONG-uri (CONSEPT, CE PRO DIDACTICA). În cadrul proiectului CONSEPT, implementat de LED Moldova (Fundaţia pentru Dezvoltare din Liechtenstein), instituţia a beneficiat de programe de formare oferite atît profesorilor, cît şi echipei manageriale de către CE PRO DIDACTICA şi Centrul de Formare Continuă al UTM;
•          CCC-Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). În cadrul instituţiei sînt derulate cursuri de pregătire organizate la comanda ANOFM. Grupele sînt completate cu elevi din diferite zone ale republicii, la demersul AOFM teritoriale. Contractul de colaborare dintre CCC şi ANOFM se încheie pentru un an (formare, cazare etc). Tradiţional, la finele fiecărui an calendaristic, CCC participă la licitaţia Achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor, organizată de ANOFM.