Activități

BACALAUREAT - 2018

Sesiunea suplimentară 

Mai mult

Concursul EUStory Moldova

  „Descoperim eroi în localitate la noi – secolul al XX-lea”   26.05.18  

Mai mult

Ziua faptelor bune

Promovăm umanismul    29.04.18  

Mai mult

Anul Centenarului

Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România     27.03.18

Mai mult

1 Martie

Consiliul Elevilor vă felicită cu sosirea primăverii              01.03.18

Mai mult

Magia crăciunului

Activitate   extracurriculară      " Magia  crăciunului ".   21.12.17

Mai mult

La mulți ani Români !!!

  La mulți ani România.   01.12.17

Mai mult

” La Steaua ...”

Şedinţa cenaclului "La steaua".   22.11.17  

Mai mult

Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. 100 ani de la scrierea odei Limba Noastră."

  Conferinţă "Alexie Mateevici, poet erou al Basarabiei. "   25.10.17  

Mai mult
 

 RAPORT ANUAL  DE ACTIVITATE

 

PENTRU ANUL DE STUDII 2015-2016

 

Examinat şi aprobat la şedinţa Consiliului Profesoral

din  28.09.2016

 

 

INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA INSTITUŢIE

 

 • Denumirea şi adresa:
Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Construcţii   
MD-2028, Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Gh. Asachi 71,
tel.: 72-12-34; fax:73-10-05 
colegiul2028@yahoo.com
 • Descrierea generală a instituţiei:
Centrul de Excelenţă în Construcţii, cea mai veche instituţie de învăţămînt de profil din Republica Moldova, acreditată de stat, pregăteşte cadre calificate la cele mai solicitate specialităţi pe piaţa muncii în domeniul construcţiilor.
În activitatea noastră ne axăm pe politici educaţionale moderne de formare a competenţelor profesional-civice, prin oferirea unui mediu sigur de învăţare şi de valorificare a potenţialului fiecărui elev şi cadru didactic, asigurînd la ieşire specialişti capabili să se integreze socio-cultural şi profesional, să contribuie la edificarea economiei naţionale într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.
                     
Istoricul devenirii:
 
Perioada 1932-1940 - Şcoala Specială Tehnico-Industrială, fondarea Şcolii Speciale Tehnico-Industriale de către inginerul Leonid Comarniţchi, decizia Ministerului industriei şi Comerţului nr. 71297 din 1 septembrie 1932;
 
Perioada 1940-1949 - Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii. În septembrie 1940 Şcoala îşi schimbă denumirea în Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii – ordinul 4/a a Comisariatului Norodnic al Gospodăriei Comunale a Moldovei din 12 august 1940;
 
Perioada 1949-1990 - Tehnicumul Comunal şi de Construcţi. Din iulie 1949 – este comasat cu Tehnicumul de Construcţii (fondat în 1946), iar din septembrie 1957 – activează cu denumirea de Tehnicumul de Construcţii din or. Chişinău;
 
Perioada 1991-2003 - Colegiul Industrial şi de Construcţii. Din iulie 1991 – tehnicumul este reorganizat în Colegiul Industrial şi de Construcţii;
 
Perioada 2003-2015 - Colegiul de Construcţii din Chişinău. Din decembrie 2003 – instituţia este reorganizată în Colegiul de Construcţii din Chişinău prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţământ nr. 1551 din 23.12.2003.
 
Perioada 2015 - prezent - Centrul de Exelenţă în Construcţii. În prezent, în corespundere cu Hotărirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt nr.444 din 20.07.2015 şi deciziei Ministerului Justiţiei nr.10 din 09.09.2015, instituţia poartă denumirea de Instituţia Publică Centrul de Exelenţă în Construcţii.
 • Calendarul anului de învăţămînt 
 • Lista specialităţilor oferite
Specialitatea nr. 21210 - Designul interiorului, admitere în bază de gimnaziu. Decoratorul de interioare este pregătit pentru activitatea creativă de proiectare şi executare a interiorului clădirilor de locuit, administrative şi obşteşti. Decoratorul de interioare vizează planificarea vizuală a spaţiilor, alege culorile pentru finisare, tapete, covoare, draperii. Absolventul poate activa în funcţie de: designer interiorului liber profesionist, tehnician – designer în birouri de proiectare, tehnician – designer în ateliere de producere a mobilierului.
 
- Specialitatea nr. 72220 - Tehnologia prelucrării lemnului, admitere în bază de gimnaziu. Tehnicianul în prelucrarea lemnului este pregătit pentru activitate în industria lemnului, la confecţionarea produselor industriale, PFL, PAL, mobilierului. Absolventul poate activa în funcţie de: maistru, şef de secţie, laborant, controlor, tehnolog la fabrici şi firme de prelucrare a lemnului şi a produselor din lemn (uși, ferestre, mobilier, elemente industriale), la fabrici de producere.
 
- Specialitatea nr. 73110 - Arhitectura, admitere în bază de gimnaziu. Tehnicianul-proiectant în domeniul de formare profesională Arhitectura şi urbanism este pregătit pentru activitatea în cadrul birourilor şi atelierilor de proiectare private, instituţiilor de proiectare de stat, în subdiviziunile departamentelor de arhitectură şi construcţii a administraţiei publice, firme de distrubuţie a materialelor de construcţii, pe şantier, etc. , întocmind documentaţia de proiect, schiţe şi relevee, vizualizarea  grafică a obiectelor arhitecturale şi machete, participă la antemasuratori şi măsuratori ale terenurilor şi constructiilor existente, precum şi la verificarea cotelor şi dimensiunilor de executie, la pregătirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor necesare, urmărirea pe şantier a respectarii calităţii lucrărilor de execuţie.
 
Specialitatea nr. 73120 - Cadastru şi organizarea teritoriului, admitere în bază de gimnaziu. Domeniul de formare profesională Cadastru şi organizarea teritoriului  pregăteşte specialişti, ce vor activa în întregul spectru de activităţi specifice precum: reglementarea regimului proprietăţii imobiliare, distribuirea optimă a întregului patrimoniu naţional, determinarea dimensiunii, formei şi poziţiei obiectului în spaţiu; inspectarea bunurilor imobiliare şi funciare, participarea atribuirea şi retragerea terenurilor, perfectarea documentaţiei, organizarea şi amenajarea terenurilor din intravilan şi extravilan, operarea cu sistemele geoinformaţionale etc. Absolventul poate activa în funcţie detehnician în cadastru şi organizarea teritoriului în următoarele domenii: Administraţia publică (Agenţia de Stat, Relaţii Funciare şi Cadastru; Oficiile Cadastrale Teritoriale municipale, raionale, locale; Primăriile locale), instituţii şi firme din sectorul privat, unităţi şi firme de construcţii,instituţii şi firme din sectorul căilor de comunicaţii.
 
- Specialitatea nr. 73220 - Construcţia şi exploatarea clădirilor şi edificiilor, admitere în bază de gimnaziu, liceu. Specialistul tehnician-constructor este pregătit pentru a activa în organizaţiile de construcţii, proiectarea tehnologiilor şi exploatarea clădirilor şi edificiilor, controlul şi supravegherea lucrărilor de construcţii. Absolventul poate activa în funcţie de: şef de şantier, tehnician-constructor, maistru, manager în construcţii.
 
Specialitatea nr. 73230 - Construcţia şi exploatarea drumurilor, admitere în bază de gimnaziu. Tehnician constructor contribuie tehnic la activitatea de construcţie şi modernizare a drumurilor şi altor căi de comunicaţii reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile tehnice şi proiectele de execuţie, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor, contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantitaţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizarii proiectelor. 
 
- Specialitatea nr. 73250 - Evaluarea imobilului, admitere în bază de gimnaziu. Tehnicianul în evaluarea imobilului este pregătit pentru a activa în unităţile bancare, agenţii mobiliare, întreprinderi cadastrale (BIT), în calitate de evaluator al imobilului şi terenurilor, întreprinderilor, firmelor, manager al acestor întreprinderi. Absolventul poate activa în funcţie de: evaluator, manager în firme de construcţii şi unităţi economice, bănci, burse imobiliare, sisteme cadastrale.  
 
Specialitatea nr. 73260 - Sisteme de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie, admitere în bază de gimnaziu, liceu, frecvenţă redusă. Specialistul tehnician-constructor este pregătit pentru a activa în domeniul construcţiei, exploatării edificiilor. Absolventul poate activa în funcţie de: şef de şantier, maistru, şef de schimb la staţiile de aprovizionare cu gaz la întreprinderea “Moldova-Gaz” etc.
 
Specialitatea nr73270  - Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţii, admitere în bază de gimnaziu. Tehnicianul în industria materialelor de construcţii este pregătit pentru a activitatea în industria producerii cimenturilor, varului, ipsosului, cărămizii, plăcilor ceramice, ţiglei, amestecurilor termoizolante, articolelor de construcţie. Absolventul poate activa în funcţie de: tehnician-tehnolog în secţiile de fasonare, tehnician-laborant în laboratoarele de testare a materialelor de  construcţii, tehnician-constructor în birouri de proiectare.  
 
 • Specialităţi acreditate
Anul 2005
 
1. Construcţii civile, industriale şi agricole.
2. Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţii. 
 
Specialităţi acreditate prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 781 din 22.11.2005, Certificat de acreditare seria AS, nr. 0107.
 
Anul 2006
 
1. Alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;
2. Evaluarea imobilului;
3. Tehnologia prelucrării lemnului;
4. Designul interiorului.
 
Acreditate prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 963 din 13.07.2006, Certificat de acreditare seria AS, nr. 0013.
 
Anul 2008
 
1. Cadastru şi organizarea teritoriului.
  
 • Procedurile de admitere:
Primirea actelor: 15.07 - 31.07
Limba de instruire: română, rusă
Forma de instruire: de zi şi frecvenţă redusă
Probele de concurs: concursul mediilor din atestat.
Durata studiilor:
4 ani - pentru absolvenţii de gimnaziu (9 clase)
2 ani - în baza diplomei de BAC, certificatului de studii liceale
3 ani – secția cu frecvență redusă pentru absolvenții deținători ai atestatului de XI clase sau diploma de BAC
Actele necesare:
- actul de studii în original
- buletinul  de  identitate sau  adeverinţa de naştere
- certificatul medical (nr.086-U)
- 6 fotografii 3x4 cm
- copia carnetului de muncă (pentru cei care lucrează)
- livretul militar sau adeverinţa de recrut
- copia buletinului de identitate a unui părinte
 
 • Regulamentele principale ale instituţiei:
 
 • Codul Educaţiei
 • Statutul Centrului de Excelenţă
 • REGULAMENT – CADRU de organizare şi funcţionare a Centrului de Excelență
 • Regulamentul de funcţionare a Centrelor de Exelenţă în învăţămîntul profesional tehnic
 • Regulamentul de Ordine Interioară a a Centrului de excelență în construcţii
 • Plan-cadru pentru invăţămintul postsecundar şi postsecundat nonterţiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile
 • Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămint postsecundar şi postsecundat nonterţiar
 • Regulamentul de organizare a studiilor în invăţămintul postsecundar şi postsecundat nonterţiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile
 • Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii in invăţămintul mediu de specialitate din R. Moldova
 • Plan-cadru pentru învăţămintul professional tehnic secundar cu durata de studii 3 ani
 • Regulamentul de activitate a secţiei in instituțiile de invăţămintul mediu de specialitate (colegii)
 • Regulamentul de activitate a catedrei in instituțiile de invăţămintul mediu de specialitate (colegii)
 
 • Coordonator ECVET:
Lucia Ţurcan, director adjunct pentru instruire