Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai mult 

Specialităţile

la Centrul de Excelență în Construcţii

 

Specialitatea N73220 "Construcţii civile, şi exploatarea clădirilor şi edificiilor"(CECE)

Tehnician-constructor este pregătit pentru a activa în organizaţiile de construcţii, proiectarea tehnologiilor şi exploatarea clădirilor şi edificiilor, controlul şi supravegherea lucrărilor de construcţii.Absolventul poate activa: şef de şantier, tehnician-constructor, maistru, manager în construcţii.

 

Specialitatea N73230 “Construcția și exploatarea drumurilor

 

Tehnicianul este pregătit pentru a activa în organizațiile de proiectare, executare, întreținere și exploatare a drumurilor, a supraveghea mersul executării lucrărilor și a verifica calitatea drumurilor.
    Absolventul poate activa în calitate de: șef de șantier, tehnician-constructor, maistru sau manager în domeniul executării,întreținerii, exploatării și reparării drumurilor.

 

Specialitatea N73230"Sisteme de alimentaţie cu căldura şi gaze,ventilaţie" (SACGV)

Tehnician-constructor este pregătit pentru a activa în domeniul construcţiei, exploatării şi edificiilor.Absolventul poate activa: şef de şantier, şef de schimb la staţiile de aprovi-zionare cu gaz la întreprinderea "Moldova-Gaz", maistru.

 

 

Specialitatea N21210 "Design Interior" (DI)

Tehnician-designer este pregătit pentru activitatea creativă de proiectare şi executare a interiorului clădirilor de locuit, administrative şi obşteşti. Tehnician-designer vizează planificarea vizuală a spaţiilor, alege culorile pentru finisare, tapete, covoare, draperii. Absolventul poate activa ca: designer interiorului, liber profesionist; tehnicina-designer în birouri de proiectare; designer în domeniul reclamei și amenajării; designer în obiecte de artă decorativă, consultant al unei firme ce activează în domeniul producerii sau comerțului cu mobiliere, sau materialelor de finisare.

Specialitatea N72220 "Tehnologia prelucrării lemnului" (TPL)

Tehnician-tehnolog este pregătit pentru activitate în industria lemnului, la confecţionarea produselor industriale, PFL, PAL, mobilierului. Absolventul poate activa: la fabrici şi firme de prelucrare a lemnului şi a produselor din lemn(uşi, ferestre, mobilier, elemente industriale), maistru, şef de secţie, laborant, controlor, tehnolog la fabrici de producere.

 

Specialitatea N73270 "Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie" (TMAC)

Tehnician-tehnolog este pregătit pentru a activitatea în industria producerii cimenturilor, varului, ipsosului, cărămizii, plăcilor ceramice, ţiglei, amestecurilor termoizolante, articolelor de construcţie.Absolventul poate activa: tehnician-tehnolog în secţiile de faso-nare, tehnician-laborant în laboratoarele de testare a materialelor de construcţii, tehnician-constructor în birouri de proiectare.

 

 

Specialitatea N73250 "Evaluarea imobilului" (EI)

Tehnician-evaluator este pregătit pentru a activa în unităţile bancare, agenţii imobiliare, întreprinderi cadastrale (BIT), în calitate de evaluator al imobilului şi terenurilor, întreprinderilor, firmelor, manager al acestor întreprinderi. Absolventul poate activa: evaluator, manager în firme de construcţii şi unităţi economice, bănci, burse imobiliare, sisteme cadastrale.

 

Specialitatea N73120 "Cadastru şi organizarea teritoriului"(COT)

Tehnician-cadastru este pregătit pentru activitatea la întreprinderile cadastrale municipale, raionale, locale. Specialistul efectuează totalitatea lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăţi funciare (loturi de pământ, case, clădiri etc.)

 
 
 
 
  Specialitatea 73110 "Arhitectură"       
 
            Tehnicianul -proiectant în domeniu de formare   profesională Arhitectură şi Urbanizm poate  activa  cadrul birourilor şi atelierelor  de  proectare private şi a instituţiilor de stat .

 

În CEC, elevii îşi pot face studii şi în grupe cu termen redus de instruire la 10 specialităţi şi o meserie.

 

Specialitățile Taxa de studii Durata studiilor
absolvenţii gimnaziilor absolvenţii liceelor şi şc. med. absolvenţii gimnaziilor absolvenţii liceelor şi şc. med.

Construcţii și exploatarea clădirilor și edificiilor

 7500 lei  7500 lei 4 ani 2 ani
Sisteme de alimentare cu căldura,gaze și ventilație 7500 lei   4 ani  
Design Interior 7900 lei   4 ani  
Tehnologia prelucrării lemnului 7000 lei   4 ani  
Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie 6800 lei   4 ani  
Evaluarea imobilului 7500 lei   4 ani  
Cadastru şi organizarea teritoriului 7200 lei   4 ani

 

Construcția și explotarea drumurilor 7100 lei   4 ani  
Arhitectura 8000 lei   4 ani  
Instalator instalații încălzire,ventilare și climatizare 4700 lei   3 ani  
Construcţii și exploatarea clădirilor și edificiilor (frecvența redusă)   4500 lei   3 ani