Activități

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai mult 

Specialităţile

la Centrul de Excelență în Construcţii

 

Specialitatea N73220 "Construcţii civile, şi exploatarea clădirilor şi edificiilor"(CECE)

Tehnician-constructor este pregătit pentru a activa în organizaţiile de construcţii, proiectarea tehnologiilor şi exploatarea clădirilor şi edificiilor, controlul şi supravegherea lucrărilor de construcţii.Absolventul poate activa: şef de şantier, tehnician-constructor, maistru, manager în construcţii.

 

Specialitatea N73230 “Construcția și exploatarea drumurilor

 

Tehnicianul este pregătit pentru a activa în organizațiile de proiectare, executare, întreținere și exploatare a drumurilor, a supraveghea mersul executării lucrărilor și a verifica calitatea drumurilor.
    Absolventul poate activa în calitate de: șef de șantier, tehnician-constructor, maistru sau manager în domeniul executării,întreținerii, exploatării și reparării drumurilor.

 

Specialitatea N73230"Sisteme de alimentaţie cu căldura şi gaze,ventilaţie" (SACGV)

Tehnician-constructor este pregătit pentru a activa în domeniul construcţiei, exploatării şi edificiilor.Absolventul poate activa: şef de şantier, şef de schimb la staţiile de aprovi-zionare cu gaz la întreprinderea "Moldova-Gaz", maistru.

 

 

Specialitatea N21210 "Design Interior" (DI)

Tehnician-designer este pregătit pentru activitatea creativă de proiectare şi executare a interiorului clădirilor de locuit, administrative şi obşteşti. Tehnician-designer vizează planificarea vizuală a spaţiilor, alege culorile pentru finisare, tapete, covoare, draperii. Absolventul poate activa ca: designer interiorului, liber profesionist; tehnicina-designer în birouri de proiectare; designer în domeniul reclamei și amenajării; designer în obiecte de artă decorativă, consultant al unei firme ce activează în domeniul producerii sau comerțului cu mobiliere, sau materialelor de finisare.

Specialitatea N72220 "Tehnologia prelucrării lemnului" (TPL)

Tehnician-tehnolog este pregătit pentru activitate în industria lemnului, la confecţionarea produselor industriale, PFL, PAL, mobilierului. Absolventul poate activa: la fabrici şi firme de prelucrare a lemnului şi a produselor din lemn(uşi, ferestre, mobilier, elemente industriale), maistru, şef de secţie, laborant, controlor, tehnolog la fabrici de producere.

 

Specialitatea N73270 "Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie" (TMAC)

Tehnician-tehnolog este pregătit pentru a activitatea în industria producerii cimenturilor, varului, ipsosului, cărămizii, plăcilor ceramice, ţiglei, amestecurilor termoizolante, articolelor de construcţie.Absolventul poate activa: tehnician-tehnolog în secţiile de faso-nare, tehnician-laborant în laboratoarele de testare a materialelor de construcţii, tehnician-constructor în birouri de proiectare.

 

 

Specialitatea N73250 "Evaluarea imobilului" (EI)

Tehnician-evaluator este pregătit pentru a activa în unităţile bancare, agenţii imobiliare, întreprinderi cadastrale (BIT), în calitate de evaluator al imobilului şi terenurilor, întreprinderilor, firmelor, manager al acestor întreprinderi. Absolventul poate activa: evaluator, manager în firme de construcţii şi unităţi economice, bănci, burse imobiliare, sisteme cadastrale.

 

Specialitatea N73120 "Cadastru şi organizarea teritoriului"(COT)

Tehnician-cadastru este pregătit pentru activitatea la întreprinderile cadastrale municipale, raionale, locale. Specialistul efectuează totalitatea lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăţi funciare (loturi de pământ, case, clădiri etc.)

 
 
 
 
  Specialitatea 73110 "Arhitectură"       
 
            Tehnicianul -proiectant în domeniu de formare   profesională Arhitectură şi Urbanizm poate  activa  cadrul birourilor şi atelierelor  de  proectare private şi a instituţiilor de stat .

 

În CEC, elevii îşi pot face studii şi în grupe cu termen redus de instruire la 10 specialităţi şi o meserie.

 

Specialitățile Taxa de studii Durata studiilor
absolvenţii gimnaziilor absolvenţii liceelor şi şc. med. absolvenţii gimnaziilor absolvenţii liceelor şi şc. med.

Construcţii și exploatarea clădirilor și edificiilor

 7500 lei  7500 lei 4 ani 2 ani
Sisteme de alimentare cu căldura,gaze și ventilație 7500 lei   4 ani  
Design Interior 7900 lei   4 ani  
Tehnologia prelucrării lemnului 7000 lei   4 ani  
Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie 6800 lei   4 ani  
Evaluarea imobilului 7500 lei   4 ani  
Cadastru şi organizarea teritoriului 7200 lei   4 ani

 

Construcția și explotarea drumurilor 7100 lei   4 ani  
Arhitectura 8000 lei   4 ani  
Instalator instalații încălzire,ventilare și climatizare 4700 lei   3 ani  
Construcţii și exploatarea clădirilor și edificiilor (frecvența redusă)   4500 lei   3 ani