Instruirea Practică

Atelierul de zidărie

Atelierul de zidărie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 59,3m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

     În practica de zidărie sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

     Practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

     Perioada de desfășurare a practicii de zidărie se stabilește în dependență de planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

     La practica de zidărie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de zidărie; 

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de zidărie; 

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de zidărie; 

-selectarea metodei de zidărie în dependenţă de situaţie; 

-executarea lucrărilor de zidărie atît individual, cît și în echipă; 

-verificarea calitatăţii lucrărilor de zidărie.

Abilități:

-de selectare a blocurilor de zidărie;

-de preparare a mortarului pentru zidărie;

-de selectare a metodelor de executare a zidăriilor;

-de trasare a zidăriilor și a cotelor de de nivel;

-de utilizare a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de zidărie;

-de zidere a pereților portanți, autoportanți și dispărțitori;

-de verificare a calității lucrărilor de zidărie.

Atelierul de betonare

   Atelierul de betonare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 59,3 m2

este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

    În practica de betonare sunt implicați elevii specialităților nr.73220 ,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor” și nr.73230,,Construcția și exploatarea drumurilor”.

    La specialitatea nr.73220 CECE, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

    La specialitatea nr.73230 CED, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

    Perioada de desfășurare a practicii de betonare se stabilește în dependență de  planurile de învățământ a fiecărei specialități, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

    La practica de betonare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

— respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de betonare;

— identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de cofrare, armare, betonare și decofrare;

— utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de cofrare, armare, betonare și decofrare;

— confecționarea, asamblarea și montarea panourilor de cofraj;

— confecționarea și montarea carcaselor și plaselor din elemente de armătură;

— betonarea  elementelor de construcție în dependență de elementul ce urmează a fi betonat;

— executarea lucrărilor de betonare atît individual cît și în echipă;

— verificarea calitatății lucrărilor de cofrare-decofrare, armare și betonare.

     Abilități:

-de preparare a betonului;

-de selectare a agregatelor pentru beton;

-de selectare a barelor de oțel;

-de montare a barelor de oțel;

-de selectare a panourilor de cofraj;

-de montare-demontare a panourilor de cofraj;

-de utilizare a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de betonare;

-de betonare a elementelor de construcții;

-de verificare a calității lucrărilor de betonare.

Atelierul de prelucrarea lemnului

Atelierul de prelucrarea lemnului  din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 148,7m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare. 

    În atelierul de prelucrarea lemnului se desfășoară practica de prelucrare manuală a lemnului și cioplire în lemn. În practica sunt implicați elevii specialității nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”. Practicile se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de o săptămână-30h și respectiv două săptămâni-60h. În cadrul practicilor, elevii acumulează 1 și 2 credite. 

   Perioadele de desfășurare a practicilor se stabilesc în dependență de  planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La practica de prelucrare manuală a lemnului elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-utilizarea limbajului specific domeniului prelucrarii lemnului;

-utilizarea  instrumentelor manuale;

-identificarea materiei prime pentru confecționarea unei lucrări;

-confecționarea produsului conform GP.

    Abilități:

-de utilizare a limbajului specific domeniului prelucrarii lemnului;

-de utilizare a  instrumentelor manuale;

-de identificare a materiei prime pentru confecționarea unei lucrări;

-de confecționare a produsului conform GP.

   

   La practica de cioplire în lemn elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-alegerea corectă a materiei prime pentru cioplit  şi a materialelor pentru finisarea lucrărilor; 

-utilizarea dălţilor, cuţitelor specifice lucrărilor de cioplit; 

-identificarea şi respectarea măsurilor de securitate în muncă; 

-executarea lucrării individual şi selectarea metodei de executare. 

   Abilități:

-de alegerea corectă a materiei prime pentru cioplit  şi a materialelor pentru finisarea lucrărilor;

-de utilizarea dălţilor, cuţitelor specifice lucrărilor de cioplit;

-de identificarea şi respectarea măsurilor de securitate în muncă;

-de executarea lucrării individual şi selectarea metodei de executare.

Atelierul de tîmplărie

Atelierul de tîmplărie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 237,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare. În atelierul de tîmplărie se desfășoară practica de tîmplărie și mobilier.

   În practica de tîmplărie sunt implicați elevii specialităților  nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor 

și edificiilor” și  nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”. 

    Perioadele de desfășurare a practicilor se stabilesc în dependență de  planurile de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La specialitatea CECE practica de tîmplărie se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

  La practica de tîmplărie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de tîmplărie;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de tîmplărie;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de tîmplărie;

-selectarea metodei de executare a lucrării în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de tîmplărie atît individual cît și în echipă;

-verificarea calității lucrărilor de tîmplărie

     Abilități:

-de a organiza locul de muncă individual;

-de a trasa materialul lemnos;

-de a tăia și rendelui manual și mecanizat  materialul  lemnos;

-de a dăltui lemnul;

-de a executa manual și mechanic îmbinările și de a le încleia;

-de a confecționa uși, ferestre, acoperiș  și cofraj.

   

    La specialitatea TPL practica de tîmplărie se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  

   La practica de tîmplărie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de tîmplărie;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de tîmplărie;

-selectarea metodei de executare a lucrării în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de tîmplărie atît individual cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de tîmplărie.

   Abilități:

-de a identifica resursele materiale utilizate la lucrările de tîmplărie;

-de a utiliza sculele și dispozitivele specifice lucrărilor de tîmplărie;

-de a selecta metoda de executare a lucrării în dependenţă de situaţie;

-de a executa lucrările de tîmplărie atît individual cît și în echipă;

-de a verifica calitatea lucrărilor de tîmplărie.

    

    La specialitatea TPL practica de mobilier se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de două săptămâni-60h.  În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.    

   La practica de mobilier elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea materiei prime şi a tipurilor de instrumente şi utilaje în funcţie de produs;

-producerea mobilierului de diferite tipuri, respectînd tehnica securităţii;

-determinarea  calității mobilierului produs.

   Abilități:

-de a alege materialul pentru confecționarea mobile  din PAL-melaminat;

-de a citi schița mobilei și a aplica mărimile pe material;

-de a executa tăierea mixtă a materialului din PAL-melaminat;

-de a încleia tăietura cu canturi din hîrtie sau plastic;

-de a asambla mobila după proiectul dat;

-de a monta elementele de feronerie.

Atelierul de tencuieli

Atelierul de tencuieli din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 93,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de tencuieli sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

   Practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

  Perioada de desfășurare a practicii de tencuieli se stabilește în dependență de planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de tencuieli elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de tencuieli;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de tencuieli;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de tencuieli;

-identificarea tipurilor de tencuieli după materiale și stratul vizibil;

-realizarea lucrărilor de tencuieli atît individual, cît și în echipă;

-verificarea calității lucrărilor de tencuieli;

   Abilități:

-de a prepara mortarul pentru tencuieli;

-de pregătire a suprafețelor;

-de fixare a reperelor pe suprafața de lucru;

-de aplicare a mortarului pe suprafața pregătită;

-de îndreptare a mortarului;

-de aplicare a tencuielelor decorative și speciale;

-de verificare a calității lucrărilor de tencuieli.

Atelierul de finisare

Atelierul de finisare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 93,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de finisare sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

   Practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

   Perioada de desfășurare a practicii de finisare se stabilește în dependență de planul de învățămînt, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de finisare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de finisare;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de finisare;

-utilizarea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de finisare;

-combinarea culorilor;

-selectarea metodei de finisare în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de finisare atît individual, cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de finisare.

   Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de finisare;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de finisare;

-de utilizare a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de finisare;

-de combinare a culorilor;

-de selectare a metodei de finisare în dependenţă de situaţie;

-de executare a lucrărilor de finisare atît individual, cît și în echipă;

-de verificare a calitatății lucrărilor de finisare.

Atelierul de placare

Atelierul de placare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 93,8m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de placare sunt implicați elevii specialității nr.73220,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”.

   Practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

   Perioada de desfășurare a practicii de placare se stabilește în dependență de  planul de învățămînt, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La practica de placare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de placare;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de placare;

-utilizarea sculelor şi dispozitivelor specifice lucrărilor de placare;

-metodele de executie a placării în dependentă de situatie;

-executarea lucrărilor de placare atît individual cît şi în echipă;

-verificarea calitatăţii lucrărilor de placare.

     Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de placare;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de placare;

-de utilizare a sculelor şi dispozitivelor specifice lucrărilor de placare;

-de utilizare a metodelor de executie a placării in dependentă de situatie;

-de executare a lucrărilor de placare atît individual cît şi în echipă;

-de verificarea calitatăţii lucrărilor de placare.

Atelierul de sudare

Atelierul de sudare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 106,2m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de sudare sunt implicați elevii specialităților nr.73220 ,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor” și nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” secția zi și cu frecvență redusă.

   La specialitatea nr.73220 CECE, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

  La specialitatea nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” secția zi, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de o săptămână-30h.  La secția cu frecvență redusă, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit.  

  Perioada de desfășurare a practicii de sudare pentru fiecare specialitate, se stabilește în dependență de  planul de învățământ, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de sudare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de sudare;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de sudare;

-utilizarea sculelor şi dispozitivelor specifice lucrărilor de sudare;

-selectarea metodei de sudare în dependenţă de situaţie;

-executarea lucrărilor de sudare atât individual cât şi în echipă;

-verificarea calităţii lucrărilor de sudare.

  Abilități:

-de tăiere directă  sau curbă a detaliilor;

-de cioplire cu arc și aer comprimat a detaliilor;

-de acoperire prin sudare a crăpăturilor și știrbiturilor în detalii, noduri și piese de construcție mijlocie;

-de încălzire preventivă cu current a detaliilor cu menținerea regimului dat;

-de sudare manuală cu arcul electric, plasmă sau gaz;

-de sudare automata și semiautomată a pieselor din metal.

Atelierul de lăcătușerie

Atelierul de lăcătușerie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 97,44m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de lăcătușerie sunt implicați elevii specialităților nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă, și nr.73270,,Tehnologia materialelor și articolelor de construcții”.  La secția zi practica se desfășoară în atelier, iar la secția cu frecvență redusă la întreprinderile de resort. 

   La specialitatea nr.73260 SACGV secția zi, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de trei săptămâni-90h. La secția cu frecvență redusă, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 3 credite la secția zi și respective 2 credite la secția cu frecvență redusă.  

   La specialitatea nr.73270 TMAC, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem. I, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

   Perioada de desfășurare a practicii de lăcătușerie pentru fiecare specialitate, se stabilește în dependență de  planul de învățămînt, conform Calendarului procesului de învăţămînt în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   La practica de lăcătușerie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea normelor securității muncii la executarea lucrărilor de lăcătuşărie;

-executarea lucrărilor de lăcătuşărie;

-utilizarea terminologiei specifice procesului de lăcătuşărie;

-aplicarea mijloacelor de protecţie individuală;

-gestionarea eficientă a materialelor;

-utilizarea rațională a sculelor și dispozitivelor la executarea lucrărilor de lăcătuşărie;

-verificarea calității lucrărilor de lăcătuşărie.

   Abilități:

-de selectare a confecțiilor metalice specifice lucrărilor de lăcătușerie;

-de trasare a suprafeților;

-de îndreptare a pieselor metalice;

-de tăire a pieselor metalice;                           

-de pilire a pieselor metalice;

-de găurire și filetare a pieselor metalice;

-de asamblare a îmbinărilor montabile și nedemontabile.

Atelierul de instalare

Atelierul de instalare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 97,44m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de instalare sunt implicați elevii specialității nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă.

   La secția zi practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de trei săptămâni-90h. La secția cu frecvență redusă practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. III, cu o durată de trei săptămâni-90h. În cadrul practicii elevii acumulează 3 credite la secția zi și respectiv 3 credite la secția cu frecvență redusă.  

   La practica de instalare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-organizarea eficientă a locului de lucru; 

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările construcţie-montare;

-utilizarea şi întreţinerea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de construcţie-montare;

-realizarea subansablurilor pentru sistemele de alimentare cu căldură și gaze, ventilație;

-executarea lucrărilor de instalare a sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilațieatît individual cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de instalare.

   Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-de organizarea eficientă a locului de lucru; 

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările construcţie-montare;

-de utilizare şi întreţinere a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor;

-de realizare a subansablurilor pentru sistemele de alimentare cu căldură și gaze, ventilație;

-de executare a lucrărilor de instalare a sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilație atît individual cît și în echipă;

-de verificare a calitatății lucrărilor de instalare.

Atelierul de exploatare

Atelierul de exploatare din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 84,50m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de exploatare sunt implicați elevii specialității nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă.

   La secția zi practica se desfășoară la anul III de studii, în sem. V, cu o durată de două săptămâni-60h. La secția cu frecvență redusă practica se desfășoară la anul II de studii, în sem. IV, cu o durată de trei săptămâni-90h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite la secția zi și respectiv 3credite la secția cu frecvență redusă.  

   La practica de exploatare elevii dezvoltă următoarele compenențe:

respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-organizarea eficientă a locului de lucru;

-identificarea resurselor materiale utilizate la lucrările de reparaţii şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;

-utilizarea şi întreţinerea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor dereparaţii şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;

-reglarea sistemelor şi instalaţiilor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;

-executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie, atît individual cît și în echipă;

-verificarea calitatății lucrărilor de exploatare.

 

    Abilități:

de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare;

-de organizare  eficientă a locului de lucru;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de reparaţii şi întreţinere a sistemelor;

-de utilizare şi întreţinere a sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a sistemelor;

-de reglare a sistemelor şi instalaţiilor;

-de executare a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a sistemelor, atît individual cît și în echipă;

-de verificare a calitatății lucrărilor de exploatare.

 

Atelierul de lăcătușerie 2

Atelierul de lăcătușerie 2 din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 97,44m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În atelierul de lăcătușerie 2 își desfățoară practica de instruire elevii din învățămîntul profesional tehnic secundar nivelul III ISCED, din incinta IP CEC.

  Elevii anului I de la profesia: nr. 732040 ,,Instalator instalații de încălzire şi echipamente solare”, la următoarele module: Pregatirea materialelor-78h; Montarea instalaţiilor de încălzire interioară-120h; Montarea nodului termic-72h.

  Elevii anului II de la profesia: nr. 732040 ,,Instalator instalații de încălzire şi echipamente solare”, la următoarele module: Montarea centralei termice-84h; Montarea instalației solare termice-102h; Exploatarea instalațiilor de încălzire și solare termice-54h.

  Elevii anului III de la profesia nr.732041,,Instalator instalații, aparate şi echipamente de ventilare şi climatizare”, la următoarele module: Montarea tubulaturii pentru instalaţiile de ventilare şi climatizare-60h; Montarea echipamentelor instalaţiei de ventilare şi climatizare-54h; Montarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare fără tubulatură-60h; Exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare-36h.

 La practica elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-pregătește locul de muncă;

-pregătește mijloacele de muncă și materialele;

-respectă prevederile legale privind sănătatea şi securitatea în muncă și situațiile de urgență;

-realizează măsuri de protecţie a sănătății şi securității în muncă, manevre și proceduri de

intervenție în situații de urgență;

-previne incidente/accidente de mediu;

-aplică proceduri tehnice de asigurare a calității lucrărilor executate;

-menține starea funcțională a echipamentelor de lucru;

-efectuează structuri de susținere a colectorilor termici solari;

-instalează colectori termici solari;

-operează lucrări de pregătire a conductelor agentului termic pentru instalația deîncălzire/termică solară;

-instalează conductele de distribuție a agentului termic pentru instalația de încălzire/termică solară

-instalează unități de stocare și echipamente auxiliare

-instalează sistemul de încălzire interioară;

-realizează lucrări de instalare a sistemului de alimentare cu apă caldă/rece pentru consum menajer;

-montează panourile de automatizare a instalației de încălzire/termice solare;

-efectuează lucrări de reglare a instalației de încălzire/termice solare pentru punerea în funcțiune;

-aduce în ordine locul de muncă după finalizarea lucrărilor;

-efectuează întreținerea curentă a instalațiilor de încălzire/termice solare;

-identifică activităţile individuale curente;

-urmează instrucțiunile și procedurile de lucru;

-coordonează activitatea cu membrii echipei;

-respectă normele de protectie a mediului;

-aplică procedurile tehnice și cele de asigurare a calităţii lucrărilor;

-remediază neconformităţile;

-protejează echipamentele de lucru;

-instalează echipamentele și aparatele de ventilare și climatizare;

-racordează instalațiile și aparatele de ventilare și condiționare;

-montează tubulatura;

-montează aparatele de măsură și control;

-verifică funcționalitatea echipamentelor și aparatelor de ventilare și climatizare;

-execută reparații curente și capitale;

-încheie procesul de lucru.

       Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la lucrările de construcţie-montare a insalațiilor;

-de organizare eficientă a locului de lucru;

-de identificare a resurselor materiale utilizate la lucrările de montare a instalaţiilor;

-de utilizare şi întreţinerea sculelor și dispozitivelor specifice lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor.

Laboratorul de topografie

 Laboratorul de topografie din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi 71, are o suprafață de 40,0 m2, este dotat cu resurse tehnico-materiale, echipamente și dispositive  necesare procesului instructiv-educativ, referitor practicii, în scopul atingerii competențelor currilulare.

   În practica de topografie  sunt implicați elevii specialităților: nr.73220 ,,Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor”, nr. 73260 ,,Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” la secția zi și cu frecvență redusă, nr. 73250,, Evaluarea imobilului”,  nr. 73120 ,,Cadastru și organizarea teritoriului”,  nr.73230 ,,Construcția și exploatarea drumurilor” și nr.73110 ,, Arhitectura”.

   La specialitatea nr.73220,, CECE”, practica se desfășoară la anul III de studii, în sem.V, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

   La specialitatea nr.73260 ,,SACGV”, practica la secția zi se desfășoară la anul III de studii, în sem.VI cu durată de o săptămână-30h, la secția cu frecvență redusă la anul I de studii, în sem.II cu durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1credit. 

  La specialitatea nr.73250 ,,EI”, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem.III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

  La specialitatea nr.73120 ,,COT”, practica se desfășoară la anul I de studii, în sem.II, cu o durată de patru săptămâni-120h. În cadrul practicii elevii acumulează 4 credite. 

  La specialitatea nr.73230 ,,CED”, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem.IV, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

  La specialitatea nr.73110 ,,A”, practica se desfășoară la anul II de studii, în sem.IV, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

  Perioada de desfășurare a practicii de topografie se stabilește în dependență de planurile de învățământ a fiecărei specialități, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

  La practica de topografie elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă la realizarea lucrărilor topo-geodezice;

-identificarea instrumentelor utilizate la practica topografică; 

-stabilirea metodelor de determinare a unghiurilor orizontale și verticale,diferențelor de nivel în teren; 

-depistarea şi eliminarea erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topo-geodezice;

-executarea lucrărilor de trasare planimetrică și altimetrică;

-stabilirea metodelor de ridicare planimetrică a entităților spațiale; 

-depistarea şi eliminarea erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topografice; 

-raportarea coordonatelor punctelor conform schițelor din teren la o scară anumită. 

           Abilități:

-de respectare a regulilor de securitate și sănătate în muncă la realizarea lucrărilor topo-geodezice;

-de identificare a instrumentelor utilizate la practica topografică; 

-de stabilire a metodelor de determinare a unghiurilor orizontale și verticale, diferențelor de nivel în teren; 

-de depistare şi eliminare a erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topo-geodezice;

-de executare a lucrărilor de trasare planimetrică și altimetrică;

-de stabilire a metodelor de ridicare planimetrică a entităților spațiale; 

-de depistare şi eliminare a erorilor specifice ce pot apărea în procesul de măsurare sau calcul în lucrările topografice; 

-de raportare a coordonatelor punctelor conform schițelor din teren la o scară anumită.

Laboratorul materialelor de construcţii

Laboratorul materialelor de construcţii (LMC) din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 400,20 m2. În incinta LMC sunt două săli de: Laborator tehnico-științific nr. 1 și nr.2, o sală de mașini și un laborator dotat cu utilaj de ultima generație cu privire la sortarea și reciclarea deșeurilor de construcții, și promovarea tehnologiilor verzi de construcții. LMC este dotat cu resurse tehnico-materiale, echipamente și dispositive necesare procesului instructiv-educativ, referitor tipului practicii, lucrărilor de laborator și lecțiilor practice desfășurate conform planurilor de învățământ, în scopul atingerii competențelor currilulare. 

   În LMC își desfășoară orele practice și de laborator elevii celor nouă specialități de nivelul IV ISCED, din incinta IP CEC. 

   Practică de instruire în cadrul  LMC se desfășoară conform planurilor de învățământ la specialitatea: nr.73270,,Tehnologia materialelor și articolelor de construcții”, nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”, nr.73230 ,,Construcția și exploatarea drumurilor” și nr.73110 ,,Arhitectura”.

    La specialitatea nr.73270,,Tehnologia materialelor și articolelor de construcții” majoritatea practicilor se petrec în LMC: Practica ,,Metode de încercare a materialelor de construcții” se desfășoară la anul I de studii, în sem.II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  Practica ,,Testarea materialelor de construcții” se desfășoară la anul II de studii, în sem.III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  Practica ,,Cercetarea resurselor minerale” se desfășoară la anul II de studii, în sem.IV, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  Practica ,,Control calității betoanelor și mortarelor” se desfășoară la anul III de studii, în sem.VI, cu o durată de două săptămâni-90h. În cadrul practicii elevii acumulează 3 credite.  

    La specialitatea nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”  practica de ,,laborator” se desfășoară la anul I de studii, în sem.I, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

    La specialitatea nr.73230 ,,Construcția și exploatarea drumurilor” practica ,,de testare a materialelor de construcții” se desfășoară la anul I de studii, în sem.II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

    La specialitatea nr. 73110 ,,Arhitectura”  practica ,,de laborator” se desfășoară la anul II de studii, în sem.III, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

    Perioada de desfășurare a practicii din incinta LMC se stabilește în dependență de  planurile de învățământ a fiecărei specialități, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   

 La practica Testarea materialelor de construcții elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea şi pregătirea probelor de materiale de construcţii pentru încercări de laborator;

-determinarea proprietăţilor fizice, mecanice și specifice a materialelor de construcţii; 

-aplicarea  metodelor de verificare a calităţii materialelor de construcţii în baza standardelor în vigoare;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite la cercetarea materialelor de construcţii.

 

  Abilități:

-de a selecta şi pregăti probe de materiale de construcţii pentru încercări de laborator;

-de a determina proprietăţile fizico-mecanice și specifice a materialelor de construcţii; 

-de a aplica  metodele de verificare a calităţii materialelor de construcţii în baza standardelor în vigoare;

-de a utiliza ustensile, aparate mașini folosite la cercetarea materialelor de construcţii

 

La practica Cercetarea resurselor minerale elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-prelevarea probelor în vederea efectuării analizelor tehnice;

-utilizarea metodelor standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra materiilor prime folosite în industria lianților minerali și ceramicii;

-interpretarea rezultatelor analizelor tehnice;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite la cercetarea materiilor prime din indstria lianților minerali și ceramicii.

    Abilități:

-de a preleva probe în vederea efectuării analizelor tehnice;

-de a utiliza metode standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra materiilor prime folosite în industria lianților minerali și ceramicii;

-de a interpreta rezultatele analizelor tehnice;

-de a utiliza ustensile, aparate, mașini folosite la cercetarea materiilor prime din indstria lianților minerali și ceramicii.

 

La practica Controlul calității betoanelor și mortarelor elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-prelevarea probelor în vederea efectuării analizelor tehnice asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-utilizarea metodelor standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-interpretarea rezultatelor analizelor tehnice;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-elaborarea fișelor  controlului calității la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora.

  Abilități:

-de apreleva probe în vederea efectuării analizelor tehnice asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-de a utiliza metode standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-de a interpreta rezultatele analizei tehnice;

-de a utiliza ustensile, aparate, mașini folosite la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-de a elabora fișele  controlului calității la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora.

 

La practica  de laborator elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea şi pregătirea probelor de materii prime lemnoase pentru încercări de laborator;

-determinarea proprietăţilor fizice, mecanice specifice materialelor lemnoase;

-aplicarea  metodelor de verificare a calităţii materiilor prime în baza standardelor în vigoare;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite pentru încercarea materiilor prime lemnoase.

    Abilități:

-de a selecta şi pregăti probe de materii prime lemnoase pentru încercări de laborator;

-de a determina proprietăţile fizico-mecanice specifice materialelor lemnoase;

-de a aplica  metodele de verificare a calităţii materiilor prime în baza standardelor în vigoare;

-de a utiliza ustensile, aparate, mașini folosite pentru încercarea materiilor prime lemnoase.

 

  La practica  de testare a materialelor de construcții elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-comunicarea în limbajul specific specialităţii la încercarile materialelor de construcţii utilizate pentru construcţia cailor ferate, drumurilor şi podurilor;                         

-selectarea tipurilor de materiale de construcţii după destinație și mod de folosinţă;

-distingerea tipurilor de aparate folosite la încercările materialelor de construcţii.

  Abilități:

-de a comunica în limbajul specific specialităţii la încercarile materialelor de construcţii utilizate pentru construcţia cailor ferate, drumuri şi poduri;                         

-de a selecta tipuri de materiale de construcţii după destinație și mod de utilizare;

-de a distinge tipurile de aparate folosite la încercările materialelor de construcţii.

   La practica  de laborator elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea diferitor materiale de construcţii în funcţie de: proprietăţi, domeniul de utilizare şi condiţii de expluatare în arhitectură;

-determinarea proprietăților generale ale materialelor de construcţii și arhitecturale;

-încercarea, cercetarea şi utilizarea noilor materiale de construcţii şi de finisare arhitecturală;

-aplicarea metodelor de verificare a calității materialelor de construcții și elementelor arhitecturale în baza standardelor în vigoare;

-utilizarea mașinilor, aparatelor și utilajelor pentru încercarea materialelor și elementelor de construcții.

    Abilități:

-de a selecta diferite materiale de construcţii în funcţie de: proprietăţi, domeniul de utilizare şi condiţii de expluatare în arhitectură;

-de a determina proprietățile generale a materialelor de construcţii și arhitecturale;

-de a încerca, cerceta şi utiliza noile materiale de construcţii şi de finisare arhitecturală;

-de a aplicarea metodele de verificare a calității materialelor de construcții și elementelor arhitecturale în baza standardelor în vigoare;

-de a utiliza mașinile, aparatele și utilajele pentru încercarea materialelor și elementelor de construcții.