Istoric

Şcoala specială tehnico-industrială 1932-1940

Colegiul de Construcţii din Chişinău (în continuare CCC) a fost fondat, prin ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 71297 din 1 septembrie 1932, ca Şcoală Specială Tehnico-Industrială. Această iniţiativă a aparţinut unui grup de ingineri şi profesori, din care făceau parte Leonid Comarniţchi şi M.N. Karcevski, ca răspuns la necesitatea de cadre de verigă medie de specialişti. Doritorii de a urma studiile la această instituţie de învăţămînt privată, care îşi avea sediul pe str. Marele Voievod Mihai, nr.18 (fosta str. Izvor), odată cu cererea, trebuiau să depună taxa de înscriere şi prima rată din taxa şcolară. Şcoala avea 4 secţii: de construcţii, de morărit, de mecanică şi de radioelectronică. La 3 octombrie 1932 a avut loc primul Consiliu Profesoral, în cadrul căruia s-a decis formarea claselor A – cu 38 elevi şi a claselor B– cu 16 elevi. La finele primului an de învăţămînt s-au produs unele schimbări în activitatea şcolii, instituindu-se 3 secţii: de construcţii, de electromecanică şi de sondare. Studiile au decurs conform planului pînă în 1940, an în care, odată cu agravarea situaţiei internaţionale, avîndu-se în vedere posibilitatea mobilizării mai multor profesori, Ministrul Economiei Naţionale al României a decis suspendarea activităţii la sfîrşitul lunii iunie. Astfel, la 29 iunie 1940 au avut loc ultimele examene de diplomă, acestea fiind susţinute de 15 elevi.

Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii 1940–1949

La 1 septembrie 1940, Şcoala Specială Tehnico-Industrială îşi schimbă denumirea în Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii. Întrerupîndu-şi activitatea la 16 iunie1941, acesta o reia la 15 iunie1945. La scurt timp, la 15 ianuarie 1945, instituţia este reorganizată în Tehnicumul Comunal şi de Construcţii, avînd 3 secţii – de construcţii, de energetică şi de construcţie a drumurilor – şi un contigent de 100 elevi. În toamna aceluiaşi an sînt înmatriculaţi 200 elevi. În 1947 îşi termină studiile prima promoţie de absolvenţi de după război.

Tehnicumul Comunal şi de Construcţii 1949–1990

În iulie 1949, Tehnicumul de Construcţii din Chişinău este comasat cu Tehnicumul Comunal de Construcţii şi Energetic, fiind formată o singură instituţie de învăţămînt – Tehnicumul Comunal şi de Construcţii din Chişinău. În februarie 1954, printr-o Hotărîre a Ministerului Deservirii Comunale, este deschisă secţia serală cu 2 specialităţi, care, de fapt, îşi începe activitatea în anul 1956.

Colegiul Industrial şi de Construcţii 1991–2003

O stabilizare parţială a structurii instituţiei survine începînd cu Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 28.06.1991

«Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt mediu de specialitate», cînd aceasta este denumită

Colegiul Industrial şi de Construcţii, avînd următoarele specializări:

• Construcţii civile, industriale şi agricole;

• Materiale şi elemente pentru construcţii;

• Utilaj tehnologic industrial;

• Alimentare cu gaze şi căldură, ventilaţie;

• Gospodărirea şi protecţia apelor;

• Exploatarea zăcămintelor de minereu.

Începînd cu anul 1996, sînt pregătite cadre la specializarea Management în construcţii, iar din anul 1999 – la

specializarea Evaluarea imobilului.

În anul 1996, colegiul şi-a lansat prima promoţie de absolvenţi – 123 subingineri.

Pe parcursul funcţionării sale, colegiul a fost absolvit de mai mult de 18000 specialişti la 12 specializări. În Chişinău

perioada postbelică, aceştia, angajaţi în diverse organizaţii de construcţii din republică, au contribuit la resta-

bilirea industriei şi dezvoltarea fondului locativ.

Colegiul dispune de o bibliotecă cu un fond de carte de 100 mii exemplare.

În ultimii ani, colegiul întreţine relaţii de colaborare cu Universitatea de Nord Baia-Mare şi cu Universitatea

Tehnică din Petroşani, România.

 

Colegiul de Construcţii din mun. Chişinău, 2003-2015

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23.12.2003 cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt, Colegiul Industrial şi de Construcţii din Chişinău se reorganizează în Colegiul de Construcţii din Chişinău.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţie, Tineretului şi Sportului nr.781 din 22.12.2005 se acreditează Colegiul de Construcţii din Chişinău cu specialităţile: Nr. 2501 „Construcţii civile, industriale şi agricole”; Nr. 2502 „Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie”. În 2006, conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Nr. 963, din 13.07.06, se acreditează specialităţile: Nr. 1892 „Designul interiorului”; Nr. 2305 „Tehnologia prelucrării lemnului”; Nr. 2503 „Alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie”; Nr. 2552 „Evaluarea imobilului”,specialitatea Nr. 2551 „Cadastru şi organizarea teritoriului”.

Centrul de Excelenţă în Construcţii, 2015 - perioada actuală

În baza Hotărîrii Guvernului RM nr.444 din 20.07.2015 Colegiul de Construcţii a fost transformat în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Construcţii.

Actualmente în Centrul de Excelenţă în Construcţii din Chişinău îşi fac studiile circa 1400 de elevi din întreaga republică.

Acte normative prin care s-a înfiinţat instituţia de învăţămînt

 • Octombrie, 1932 – fondarea Tehnicumului – şcolii speciale – industriale de către Leonid Comarniţchi inginer , decizia Ministerului Comerţului şi Industriei nr. 71298;
 • Septembrie 1940 – Tehnicumul îşi schimbă denumirea în Tehnicum Electromecanic şi de Construcţii – ordinul 4/a a Comisariatului Nordic a Gospodăriei Comunale a Moldovei din 12 august 1940;
 • 14 noiembrie 1944 este restabilit printr-o decizie a Comisariatului Norodnic al RSSM cu denumirea de Tehnicum Comunal de Construcţii şi Energetică;
 • Iulie 1949 – este comasat cu Tehnicumul de Construcţii fondat în 1946;
 • Septembrie 1957 – activează sub denumirea Tehnicumul de Construcţii din or. Chişinău;
 • Iulie 1991 în baza Tehnicumului s-a organizat Colegiul Industrial şi de Construcţii, Hotărârea Guvernului nr.321 din 28.06.1991;
 • Din 23.12.2003 Colegiul Industrial şi de Construcţii este reorganizat în Colegiul de Construcţii din Chişinău, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23.12.2003.
 • Din iulie 2015 Colegiul de Construcţii a fost transformat în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Construcţii, Hotărârea Guvernului RM nr.444 din 20.07.2015.

Acreditarea programelor de formare profesională:

Anul 2019

 1. Construcţia și exploatarea clădirilor și edificiilor, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.76, din 09.07.2019     
 2. Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţii, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC, nr.79 din 09.07.2019
 3. Sisteme de alimentare cu căldură, gaze și ventilație, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.77, din 09.07.2019 
 4. Tehnologia prelucrării lemnului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC, nr.74, din 09.07.2019 
 5. Evaluarea imobilului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.78, din 09.07.2019 
 6. Cadastru şi organizarea teritoriului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.75, din 09.07.2019.

Anul 2020

 1. Construcția și exploatarea drumurilor, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.23 din 23.12.2020.9     
 2. Designul interiorului, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.25 din 23.12.2020.
 3. Sisteme de alimentare cu căldură, gaze și ventilație, frecvență redusă, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.24 din 23.12.2020.
 4. Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare/instalator instalaţii, aparateşi echipamente de ventilare şi condiţionare, decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.26 din 23.12.2020.

Anul 2021

 1. Arhitectura,  decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.34 din 25.06.2021

Statistici

Elevi

Actualmente, în IP Centrul de excelență în Construcţii îşi fac studiile circa 1700 elevi din întreaga republică

Echipa managerială și cadrele didactice

Echipa managerială a instituţiei este constituită din: director, 4 directori adjuncţi, 3 șefi de secţie studii, șef secție Asigurarea calității, șef secție Formare continuă, metodist, 7 şefi de catedră, psiholog, contabil, serviciu personal, bibliotecar. ).

Pregătirea generală şi profesională a elevilor este monitorizată de 3 secţii de studii, 3 catedre de discipline de cultură generală, 4 catedre de specialitate.

În instituţie activează: 35 profesori la discipline generale, 67 la discipline de specialitate, 5 maiştri instructori, 3 pedagogi sociali, 2 psihologi, un conducător secție sportivă,2 conducători de cerc, 97 personal auxiliar şi de deservire. Din diagrama 9 se vede clar că vârsta medie a profesorilor de bază este aproximativ 42 de ani. 

Managementul educaţional este asigurat şi de către profesori şi pedagogii sociali în afara orelor de curs (îndeosebi în cămine).

   Personalul auxiliar – 97 persoane