Istoric

Şcoala specială tehnico-industrială 1932-1940

Colegiul de Construcţii din Chişinău (în continuare CCC) a fost fondat, prin ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 71297 din 1 septembrie 1932, ca Şcoală Specială Tehnico-Industrială. Această iniţiativă a aparţinut unui grup de ingineri şi profesori, din care făceau parte Leonid Comarniţchi şi M.N. Karcevski, ca răspuns la necesitatea de cadre de verigă medie de specialişti. Doritorii de a urma studiile la această instituţie de învăţămînt privată, care îşi avea sediul pe str. Marele Voievod Mihai, nr.18 (fosta str. Izvor), odată cu cererea, trebuiau să depună taxa de înscriere şi prima rată din taxa şcolară. Şcoala avea 4 secţii: de construcţii, de morărit, de mecanică şi de radioelectronică. La 3 octombrie 1932 a avut loc primul Consiliu Profesoral, în cadrul căruia s-a decis formarea claselor A – cu 38 elevi şi a claselor B– cu 16 elevi. La finele primului an de învăţămînt s-au produs unele schimbări în activitatea şcolii, instituindu-se 3 secţii: de construcţii, de electromecanică şi de sondare. Studiile au decurs conform planului pînă în 1940, an în care, odată cu agravarea situaţiei internaţionale, avîndu-se în vedere posibilitatea mobilizării mai multor profesori, Ministrul Economiei Naţionale al României a decis suspendarea activităţii la sfîrşitul lunii iunie. Astfel, la 29 iunie 1940 au avut loc ultimele examene de diplomă, acestea fiind susţinute de 15 elevi.

Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii 1940–1949

La 1 septembrie 1940, Şcoala Specială Tehnico-Industrială îşi schimbă denumirea în Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii. Întrerupîndu-şi activitatea la 16 iunie1941, acesta o reia la 15 iunie1945. La scurt timp, la 15 ianuarie 1945, instituţia este reorganizată în Tehnicumul Comunal şi de Construcţii, avînd 3 secţii – de construcţii, de energetică şi de construcţie a drumurilor – şi un contigent de 100 elevi. În toamna aceluiaşi an sînt înmatriculaţi 200 elevi. În 1947 îşi termină studiile prima promoţie de absolvenţi de după război.

Tehnicumul Comunal şi de Construcţii 1949–1990

În iulie 1949, Tehnicumul de Construcţii din Chişinău este comasat cu Tehnicumul Comunal de Construcţii şi Energetic, fiind formată o singură instituţie de învăţămînt – Tehnicumul Comunal şi de Construcţii din Chişinău. În februarie 1954, printr-o Hotărîre a Ministerului Deservirii Comunale, este deschisă secţia serală cu 2 specialităţi, care, de fapt, îşi începe activitatea în anul 1956.

Colegiul Industrial şi de Construcţii 1991–2003

O stabilizare parţială a structurii instituţiei survine începînd cu Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 28.06.1991

“Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt mediu de specialitate", cînd aceasta este denumită

Colegiul Industrial şi de Construcţii, avînd următoarele specializări:

• Construcţii civile, industriale şi agricole;

• Materiale şi elemente pentru construcţii;

• Utilaj tehnologic industrial;

• Alimentare cu gaze şi căldură, ventilaţie;

• Gospodărirea şi protecţia apelor;

• Exploatarea zăcămintelor de minereu.

Începînd cu anul 1996, sînt pregătite cadre la specializarea Management în construcţii, iar din anul 1999 – la

specializarea Evaluarea imobilului.

În anul 1996, colegiul şi-a lansat prima promoţie de absolvenţi – 123 subingineri.

Pe parcursul funcţionării sale, colegiul a fost absolvit de mai mult de 18000 specialişti la 12 specializări. În Chişinău

perioada postbelică, aceştia, angajaţi în diverse organizaţii de construcţii din republică, au contribuit la resta-

bilirea industriei şi dezvoltarea fondului locativ.

Colegiul dispune de o bibliotecă cu un fond de carte de 100 mii exemplare.

În ultimii ani, colegiul întreţine relaţii de colaborare cu Universitatea de Nord Baia-Mare şi cu Universitatea

Tehnică din Petroşani, România.

 

Colegiul de Construcţii din Chişinău Perioada actuală

În prezent, în corespundere cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt nr.1551 din 23.12.2003, instituţia poartă denumirea de Colegiul de Construcţii din mun.Chişinău.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr.781 din 22.12.2005, Colegiul de Construcţii din Chişinău se acreditează cu specialităţile: nr. 2501 Construcţii civile, industriale şi agricole; nr. 2502 Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie, iar conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 963 din 13.07.06 – cu specialităţile: nr. 1892 Designul interiorului; nr. 2305 Tehnologia prelucrării lemnului; nr. 2503 Alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie; nr. 2552

Evaluarea imobilului. La moment, se acreditează specialitatea nr. 2551 Cadastru şi organizarea teritoriului.

Actualmente, în Colegiul de Construcţii din Chişinău îşi fac studiile circa 1700 elevi din întreaga republică.