Laboratorul materialelor de construcţii (LMC) din incinta IP CEC se află pe strada Gh. Asachi  71, are o suprafață de 400,20 m2. În incinta LMC sunt două săli de: Laborator tehnico-științific nr. 1 și nr.2, o sală de mașini și un laborator dotat cu utilaj de ultima generație cu privire la sortarea și reciclarea deșeurilor de construcții, și promovarea tehnologiilor verzi de construcții. LMC este dotat cu resurse tehnico-materiale, echipamente și dispositive necesare procesului instructiv-educativ, referitor tipului practicii, lucrărilor de laborator și lecțiilor practice desfășurate conform planurilor de învățământ, în scopul atingerii competențelor currilulare. 

   În LMC își desfășoară orele practice și de laborator elevii celor nouă specialități de nivelul IV ISCED, din incinta IP CEC. 

   Practică de instruire în cadrul  LMC se desfășoară conform planurilor de învățământ la specialitatea: nr.73270,,Tehnologia materialelor și articolelor de construcții”, nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”, nr.73230 ,,Construcția și exploatarea drumurilor” și nr.73110 ,,Arhitectura”.

    La specialitatea nr.73270,,Tehnologia materialelor și articolelor de construcții” majoritatea practicilor se petrec în LMC: Practica ,,Metode de încercare a materialelor de construcții” se desfășoară la anul I de studii, în sem.II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  Practica ,,Testarea materialelor de construcții” se desfășoară la anul II de studii, în sem.III, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  Practica ,,Cercetarea resurselor minerale” se desfășoară la anul II de studii, în sem.IV, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite.  Practica ,,Control calității betoanelor și mortarelor” se desfășoară la anul III de studii, în sem.VI, cu o durată de două săptămâni-90h. În cadrul practicii elevii acumulează 3 credite.  

    La specialitatea nr.72220,,Tehnologia prelucrării lemnului”  practica de ,,laborator” se desfășoară la anul I de studii, în sem.I, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

    La specialitatea nr.73230 ,,Construcția și exploatarea drumurilor” practica ,,de testare a materialelor de construcții” se desfășoară la anul I de studii, în sem.II, cu o durată de două săptămâni-60h. În cadrul practicii elevii acumulează 2 credite. 

    La specialitatea nr. 73110 ,,Arhitectura”  practica ,,de laborator” se desfășoară la anul II de studii, în sem.III, cu o durată de o săptămână-30h. În cadrul practicii elevii acumulează 1 credit. 

    Perioada de desfășurare a practicii din incinta LMC se stabilește în dependență de  planurile de învățământ a fiecărei specialități, conform Calendarului procesului de învăţământ în Centrul de Excelentă în Construcţii, pentru anul respectiv de studii.

   

 La practica Testarea materialelor de construcții elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea şi pregătirea probelor de materiale de construcţii pentru încercări de laborator;

-determinarea proprietăţilor fizice, mecanice și specifice a materialelor de construcţii; 

-aplicarea  metodelor de verificare a calităţii materialelor de construcţii în baza standardelor în vigoare;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite la cercetarea materialelor de construcţii.

 

  Abilități:

-de a selecta şi pregăti probe de materiale de construcţii pentru încercări de laborator;

-de a determina proprietăţile fizico-mecanice și specifice a materialelor de construcţii; 

-de a aplica  metodele de verificare a calităţii materialelor de construcţii în baza standardelor în vigoare;

-de a utiliza ustensile, aparate mașini folosite la cercetarea materialelor de construcţii

 

La practica Cercetarea resurselor minerale elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-prelevarea probelor în vederea efectuării analizelor tehnice;

-utilizarea metodelor standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra materiilor prime folosite în industria lianților minerali și ceramicii;

-interpretarea rezultatelor analizelor tehnice;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite la cercetarea materiilor prime din indstria lianților minerali și ceramicii.

    Abilități:

-de a preleva probe în vederea efectuării analizelor tehnice;

-de a utiliza metode standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra materiilor prime folosite în industria lianților minerali și ceramicii;

-de a interpreta rezultatele analizelor tehnice;

-de a utiliza ustensile, aparate, mașini folosite la cercetarea materiilor prime din indstria lianților minerali și ceramicii.

 

La practica Controlul calității betoanelor și mortarelor elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-prelevarea probelor în vederea efectuării analizelor tehnice asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-utilizarea metodelor standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-interpretarea rezultatelor analizelor tehnice;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-elaborarea fișelor  controlului calității la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora.

  Abilități:

-de apreleva probe în vederea efectuării analizelor tehnice asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-de a utiliza metode standardizate de analize tehnice specifice determinărilor asupra betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-de a interpreta rezultatele analizei tehnice;

-de a utiliza ustensile, aparate, mașini folosite la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora;

-de a elabora fișele  controlului calității la cercetarea betoanelor, mortarelor și materialelor componente ale acestora.

 

La practica  de laborator elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea şi pregătirea probelor de materii prime lemnoase pentru încercări de laborator;

-determinarea proprietăţilor fizice, mecanice specifice materialelor lemnoase;

-aplicarea  metodelor de verificare a calităţii materiilor prime în baza standardelor în vigoare;

-utilizarea ustensilelor, aparatelor, mașinilor folosite pentru încercarea materiilor prime lemnoase.

    Abilități:

-de a selecta şi pregăti probe de materii prime lemnoase pentru încercări de laborator;

-de a determina proprietăţile fizico-mecanice specifice materialelor lemnoase;

-de a aplica  metodele de verificare a calităţii materiilor prime în baza standardelor în vigoare;

-de a utiliza ustensile, aparate, mașini folosite pentru încercarea materiilor prime lemnoase.

 

  La practica  de testare a materialelor de construcții elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-comunicarea în limbajul specific specialităţii la încercarile materialelor de construcţii utilizate pentru construcţia cailor ferate, drumurilor şi podurilor;                         

-selectarea tipurilor de materiale de construcţii după destinație și mod de folosinţă;

-distingerea tipurilor de aparate folosite la încercările materialelor de construcţii.

  Abilități:

-de a comunica în limbajul specific specialităţii la încercarile materialelor de construcţii utilizate pentru construcţia cailor ferate, drumuri şi poduri;                         

-de a selecta tipuri de materiale de construcţii după destinație și mod de utilizare;

-de a distinge tipurile de aparate folosite la încercările materialelor de construcţii.

   La practica  de laborator elevii dezvoltă următoarele compenențe:

-selectarea diferitor materiale de construcţii în funcţie de: proprietăţi, domeniul de utilizare şi condiţii de expluatare în arhitectură;

-determinarea proprietăților generale ale materialelor de construcţii și arhitecturale;

-încercarea, cercetarea şi utilizarea noilor materiale de construcţii şi de finisare arhitecturală;

-aplicarea metodelor de verificare a calității materialelor de construcții și elementelor arhitecturale în baza standardelor în vigoare;

-utilizarea mașinilor, aparatelor și utilajelor pentru încercarea materialelor și elementelor de construcții.

    Abilități:

-de a selecta diferite materiale de construcţii în funcţie de: proprietăţi, domeniul de utilizare şi condiţii de expluatare în arhitectură;

-de a determina proprietățile generale a materialelor de construcţii și arhitecturale;

-de a încerca, cerceta şi utiliza noile materiale de construcţii şi de finisare arhitecturală;

-de a aplicarea metodele de verificare a calității materialelor de construcții și elementelor arhitecturale în baza standardelor în vigoare;

-de a utiliza mașinile, aparatele și utilajele pentru încercarea materialelor și elementelor de construcții.