The Blog

ÎN CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN CONSTRUCȚII
DIN 01.09.2021

  1. În IP CEC procesul instructiv-educativ va fi organizat în baza Modelului 3 — Învățarea alternantă, conform căruia toate grupele se divizează alfabetic în 2 subgrupe, procesul educațional fiind organizat în 2 schimburi: I schimb se desfășoară contactul direct atât fizic (I subgrupă), cât și on-line, sincron (II subgrupă) și schimbul II organizat on-line sincron/asincron, după caz, când are loc explicarea momentelor dificile, concretizările vis-a-vis de materia predată în I schimb.
  2. Durata lecției este de 60 min în I schimb și 30 min – schimbul II. Profesorul pregătește lecția cu predare fizică și organizează transmiterea on-line a materialelor, utilizând o platformă de predare sincron. Aceleași materiale se transmit elevilor ce studiază on-line prin classroom. Astfel se studiază timp de 2 săptămâni, după care subgrupa II se prezină fizic în sălile de curs, iar a II subgrupă trece pe on-line.
  3. Organizarea procesului în două orare (I orar-pentru anul I-II, al II-lea pentru anul III-IV) cu diferență de 10 min.

Pentru mai multe detalii fă clic AICI

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website