Planul Managerial 2023-2024

Organizarea procesului educational. Pregatirea catre noul an de studii.

Planul de activitate al Consiliului Profesoral

Planul de activitate al Consiliului de Administratie.

Planul de activitate al Consiliului Metodic.

Planul de activitate al Sectiei de Asigurare a Calitatii.

Planul controlului intern al Centrului de Excelenta.

Planul de activitate al sectiilor.

Planul de activitate al catedrelor

Planul instruirii practice.

Planul de activitate al bibliotecii.

Planul de lucru al activitatii extracurriculare de cultura fizica si sport.

Planul activitatilor educative.

Planul de activitate a psihologului școlar.

Planul de activitate al punctului medical.

Planul de activitate in caminele de elevi.