Regulamentul de Organizare și Funcționare a Instituției de Învățământ Profesional Tehnic

STATUTUL Instituției Publice Centrul de Eхсеlеnță în Construcții

Regulament de activitate al catedrei metodice

Regulament intern privind organizarea si desfasurarea stagiilor de pratica

Regulament intern de organizare și desfășurare a examenului de calificare

Regulament de evaluare a rezultatelor învățării

Regulamentul intern prinvind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în IP CEC