SISTEME DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ, GAZ ȘI VENTILARE

Calificarea: Tehnician – Constructor

Competențele profesionale:
 • Dobîndește pe parcursul instruirii următoarele competențe:
 • De a organiza lucrările de construcție și montare a sistemelor ACGV;
 • De a monta șiexploata sistemele ACGV în bază de standard, norme și reguli;
 • De a executa lucrări de reparație și reconstrucție a sistemelor ACGV;
Oportunități de angajare:
 • Serviciul de montare și deservire a rețelelor de gaze;
 • Serviciul de montare și exploatare a cazanelor;
 • Serviciul de montare a sistemelor
  de încălzire;
 • Serviciul de montare și exploatare
  a sistemelor de ventilare;