Programe

732011 Fierar-betonist

 1. Organizarea locului de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Selectarea resurselor materiale utilizate în procesul de executare a construcțiilor monolite.
 3. Utilizarea instrumentelor și mecanismelor specifice lucrărilor de cofrare – armare — betonare.
 4. Cofrarea /decofrarea elementelor portante.
 5. Armarea elementelor portante.
 6. Betonarea elementelor portante.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email: britanvas@gmail.com
Cotîrșev Tatiana

732006 Constructor de acoperișuri

 1. Organizarea locului de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Selectarea și pregătirea resursele materiale utilizate în procesul de executare a zidăriei.
 3. Utilizarea instrumentelor și mecanismele specifice lucrărilor de zidărie.
 4. Realizarea lucrărilor de zidărie.
 5. Efectuarea lucrărilor de zidărie decorativă.
 6. Realizarea elementelor din beton armat în zidărie.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email: britanvas@gmail.com
Cotîrșev Tatiana

732030 Pietrar-zidar

 1. Organizează locul de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Pregătește materiale necesare pentru construcția acoperișului.
 3. Utilizează sculele manuale și electrice, mașini specifice lucrărilor de construcție a acoperișului, inclusiv montează/ demontează mijloacele de eșafodaj.
 4. Montează structura de rezistență și astereala acoperișului.
 5. Montează învelitoarea pe structura de rezistență.
 6. Montează sisteme pentru iluminare, ventilare, evacuarea apelor pluviale și a altor accesorii.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email: britanvas@gmail.com
Cotîrșev Tatiana

732002 Asfalto - betonist

 1. Organizează locul de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Execută lucrărilor pregătitoare pentru lucrări de așternerea a mixturilor asfaltice.
 3. Execută lucrărilor de așternerea a mixturilor asfaltice.
 4. Aplică tratamente bituminoase speciale.
 5. Prepară mixturi asfaltice în instalații automatizate.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email: britanvas@gmail.com
Cotîrșev Tatiana

732031 Placator cu plăci

 1. Organizarea locului de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Selectarea resurselor materiale utilizate în procesul de placare din piatră naturală și produse ceramice.
 3. Utilizarea instrumentelor și mecanismelor specifice lucrărilor de placare din piatră naturală și produse ceramice, inclusiv montează/demontează mijloace de eșafodaj.
 4. Realizarea cu placaje din produse ceramice și faianță.
 5. Realizarea cu placaje din piatră naturală.
 6. Realizarea pardoselilor din mozaic și pavaje.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
tel.068877419
email : lupolovmarina1973@gmail.com
Lupolov Marina

713103 Zugrav

 1. Organizarea locului de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Selectarea resurselor materiale utilizate la lucrările de zugrăvire.
 3. Utilizarea echipamentelor specifice lucrărilor de zugrăvire.
 4. Pregătirea și prelucrarea suprafețelor pentru lucrările zugrăvire.
 5. Realizarea lucrărilor de zugrăvire / vopsire obișnuită și decorativă a suprafețelor interioare și exterioare.
 6. Efectuarea lucrărilor de tapetare a suprafețelor.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
tel.068877419
email : lupolovmarina1973@gmail.com
Lupolov Marina

712307 Tencuitor

 1. Organizarea locului de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Selectarea resurselor materiale utilizate în procesul de executare a lucrărilor de tencuire.
 3. Utilizează sculele manuale și electrice, mașini specifice lucrărilor de tencuire, inclusiv montează/demontează mijloacele de eșafodaj.
 4. Realizează lucrări de tencuieli umede.
 5. Efectuează lucrări de turnare a șapei/pardoselei.
 6. Realizează lucrări de tencuieli decorative.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
tel.068877419
email : lupolovmarina1973@gmail.com
Lupolov Marina

732024 Montator pereți și plafoane din ghips carton

 1. Organizarea locului de muncă în baza cerințelor de securitate și sănătate în muncă.
 2. Selectează resursele materiale utilizate în procesul de executare a elementelor din ghips carton.
 3. Utilizează instrumentele și mecanismele specifice lucrărilor de montare a elementelor din ghips carton.
 4. Montează pereții de compartimentare din ghips carton.
 5. Montarea plăcilor din ghips carton pe pereți cu adeziv de placare.
 6. Executarea suprafețelor decorative din plăci din ghips carton.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
tel.068877419
email : lupolovmarina1973@gmail.com
Lupolov Marina

732041 Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare

 1. Pregătirea materialelor.
 2. Montarea tubulaturii pentru instalațiile de ventilare și climatizare.
 3. Montarea echipamentelor instalației de ventilare și climatizare.
 4. Montarea instalațiilor de ventilare și climatizare fără tubulatură.
 5. Montarea aparatelor de măsură și control.
 6. Exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email : zanevicimariana92@gmail.com
tel.: 068899969
Rotaru Mariana

732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare

 1. Pregătirea materialelor.
 2. Montarea instalațiilor de încălzire interioară.
 3. Montarea nodului termic.
 4. Montarea centralei termice.
 5. Montarea instalației solare termice.
 6. Exploatarea instalațiilor de încălzire și solare termice.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email : zanevicimariana92@gmail.com
tel.: 068899969
Rotaru Mariana

721202 Electrogazosudor-montator

 1. Sudarea cu electrod învelit.
 2. Sudarea cu sârmă electrod în mediu de gaze protectoare (MAG-MIG).
 3. Sudarea cu flacără de gaz oxiacetilenică.
 4. Lipirea cu aliaje moi și aliaje tari.
 5. Sudarea materialelor plastice.
 6. Sudarea cu electrod nefuzibil în mediu protector de gaze inerte (WIG).
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email : zanevicimariana92@gmail.com
tel.: 068899969
Rotaru Mariana

732021 Lăcătuș-instalator tehnică sanitară

 1. Realizarea lucrărilor de bază în lăcătușărie.
 2. Sudarea materialelor plastice.
 3. Montarea, întreținerea și repararea sistemelor interioare de alimentare cu apă.
 4. Montarea, întreținerea și repararea sistemelor interioare de canalizare.
 5. Montarea, întreținerea și repararea sistemelor de încălzire.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email : zanevicimariana92@gmail.com
tel.: 068899969
Rotaru Mariana

732007 Dulgher

 1. Executarea cofrajelor.
 2. Executarea structurilor de rezistență provizorii din lemn.
 3. Executarea pereților prefabricați din lemn.
 4. Executarea lucrărilor de pardoseli din lemn.
 5. Executarea planșeelor și tavanelor din lemn.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email : cara.liudmila@yahoo.com
tel.: 068468079
Cara Ludmila

732038 Tâmplar în construcții

 1. Confecționarea și asamblarea blocurilor de tâmplărie.
 2. Confecționarea elementelor de tâmplărie.
 3. Montarea blocurilor de tâmplărie și a elementelor de tâmplărie.
 4. Confecționarea cofrajelor.
email : liliazestrea.cec@gmail.com
tel.: 79770068
Lilia Zestrea
email : cara.liudmila@yahoo.com
tel.: 068468079
Cara Ludmila